Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2017 tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ LỄ GIÁNG SINH CỦA GIÁO XỨ Chúa Nhật ngày 24 tháng 12: (1) Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 6 giờ chiều (chính yếu dành cho trẻ em và gia đình). Trước thánh lễ khoảng nửa tiếng, khoảng 5 giờ 30, các em học sinh giáo lý sẽ hát thánh ca Giáng Sinh giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn; (2) Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 9 giờ tối. Trước thánh lễ khoảng nửa tiếng, khoảng 8 giờ 30, Ca Đoàn Cecilia sẽ hát thánh ca Giáng Sinh giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn. Lưu Ý Quan Trọng: Lễ Vọng 6 giờ chiều và Lễ Đêm 9 giờ tối của ngày 24 là Lễ Giáng Sinh, không phải là Lễ Chúa Nhật nên không thay thế Lễ Chúa Nhật. Vì vậy bổn phận giữ lễ ngày Chúa Nhật đòi hỏi anh chị em phải đi một trong 4 lễ Chúa Nhật, tức lễ vọng CN thứ Bảy ngày 23 hay một trong 3 lễ sáng ngày 24: 7 giờ 30, 9 giờ, và 11 giờ (hay lễ CN ở một nhà thờ Công Giáo nào khác) Thứ Hai ngày 25 tháng 12: Hai Thánh Lễ Ngày Giáng Sinh 9 giờ sáng và 11 giờ trưa (không có thánh lễ 7 giờ 30 sáng)

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/4/5/4/34540628/ns_12_17_17.pdf]]>

You May Also Like

More From Author