9th Annual Lunar New Year Celebration at Lakeforest Mall

Theo tin Lakeforest Mall

WHAT: 9th Annual Lunar New Year Celebration WHEN: February 12, 2017 – February 25, 2017 WHERE: Lakeforest Mall, 701 Russell Ave, Gaithersburg, MD 20877 Don’t miss the Year of the Dog Opening Ceremony Saturday, February 17, 2018 from 11:45am-5pm at Center Court. You’ll enjoy exciting live cultural performances such as the colorful lion and dragon dances! Plus, hands-on activities for all ages, art and cultural displays, and so much more! Event produced in partnership with with the Chinese Culture and Community Serivce Center, Inc. (CCACC) For more information, including the Lunar New Year Celebration Program Guide, sales and special offers from your favorite Lakeforest retailers, visit www.shoplakeforest.com.

Saturday, February 24, 2018 12:00PM Lion Dance 舞獅 – East Rising 東昇 12:20PM Martial Arts, Gu Zheng, Chinese Dance & Opera and Korean drums, Vietnamese dance 武術,古筝, 中國舞與劇,韓國鼓,越南舞 – Matsunaga Elementary School 12:50PM Children’s Choral Performance 兒童合唱 – 波多馬克少兒合唱團 1:30PM Folk Dance and Singing 民族舞與歌唱 – 雲裳姐妹藝術團 2:00PM Folk Dance 民族舞“月亮花兒開”- CCACC Evergreen Germantown 美京華人活動中心德國鎮常青社 2:05PM Line Dance 排舞 – Sandy Line Dance Class 青春排舞班 2:25PM Wu-shu, Dance, Taichi, Saxophone 舞蹈,太極,武術 – Hope Chinese School Gaithersburg Campus 希望中文學校蓋城校區 2:45PM Singing 中文歌曲童聲聯唱 – Washington Cathay Future Center (WCFC) 華夏未來華盛頓中心 3:45PM Martial Arts 武術 – Washington Cathay Future Center (WCFC) Martial Arts Team 華夏未來武術團 4:00PM Zodiac Sign Story, Lion Dance,Yo-yo,Wu-shu, Folk Dance 12 生肖故事,舞獅,扯鈴,武術,民族舞- Li-Ming Chinese School 黎明中文學校 5:00PM Closing Ceremony (Dragon Dance/Lion Dance) -閉幕典禮(CCACC 舞龍, Tai Yim, 閻泰舞獅)

]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Các ngày thứ Ba hoàng hôn miễn phí ở Silver Spring sẽ được làm nổi bật bởi ‘Bữa tiệc khiêu vũ châu Phi-Latin’ vào ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views