GOTV (Get Out The Vote) For Hoan Dang

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng facebook.com của Hoan Dang for Montgomery County Council At-Large

WHAT: GOTV (Get Out The Vote) For Hoan Dang WHEN: FRIDAY, JUNE 22, 2018 from 10 AM to 9 PM SATURDAY, JUNE 23, 2018 from 10 AM to 9 PM SUNDAY, JUNE 24, 2018 from 10 AM to 9 PM MONDAY, JUNE 25, 2018 from 10 AM to 9 PM TUESDAY, JUNE 26, 2018 from 10 AM to 9 PM WHERE: Montgomery County, Maryland Gaithersburg, Maryland 20877 It’s time to Get Out The Vote!! Join Team Dang from Friday- Tuesday for canvassing, phone banking, and everything in-between to get the vote out for Hoan Dang on June 26 2018. This is the time to get involved! We have volunteer shifts throughout the day but we will work with your schedule too! Just sign up and let us know. Lets push onward to victory!

GET TICKET https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6zRmf-wZ3ug4Oh6jfOgQQeGIn8TI3b8FfIPAbsdEszetiAA/viewform?usp=send_form

WHAT: 2018 Taiwan Bubble Tea Festival WHEN: Sunday, May 20, 2018 from 11 AM to 3 PM WHERE: Rockville Town Square, 200 E Middle Ln, Rockville, MD 20850

https://www.facebook.com/events/325203888011132/]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association