Lá Phiếu Mẫu, Ngày, Giờ, và Địa Điểm Bỏ Phiếu Bầu cho Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 trong Quận Montgomery ở tiểu bang Maryland

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia

Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Ngày, giờ và địa điểm bầu phiếu: 1.Ngày bầu cử: Chủ Nhật, 29 tháng 7 năm 2018 2.Giờ bầu cử: Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều trong ngày bầu cử. 3.Địa điểm bầu cử: Có 2 địa điểm bầu phiếu như sau: Tại Maryland:

Giáo Xứ Mẹ Việt Nam: 11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904

Chợ LA Mart (Maxim Center cũ): 640 University Blvd. East – Silver Spring, MD 20901

LDCN khu vực bầu cử Maryland: (số tối đa LDCN được bầu chọn: 6) ** 9 LDCN ứng cử, số thứ tự như sau 1. Trương An – Từ Helen – Phạm Trọng Tuệ 2. Từ Khải – Nguyễn Duy Toàn – Lương Sâu Hùng 3. Đặng Phước – Đặng Ánh – Đặng An 4. Phạm Bay – Trần Duy Lan – Phạm Kevin 5. Nguyễn Thế Quang – Nguyễn Trần Minh Thư – Lê Hùng Anh 6. Nguyễn Thị Trung – Tôn Nữ Lana – Nguyễn Son 7. Trần Nhất Lĩnh – Trần Thị Lạc – Võ Thành Long 8. Phạm Khánh – Nguyễn Lầu – Lê Tư Ánh 9. Hoa Mai – Maria Dương – Hà Tâm

]]>

You May Also Like

More From Author