Quận Montgomery ra mắt cdc bộ video clip về Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ; Tháng 10 là Tháng cho Người chăm sóc bao gồm các Outreach trong suốt tháng 11 trong năm 2018

Theo tin Google translation trong quận Montgomery Quận Montgomery ra mắt cdc bộ video clip về Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ; Tháng 10 là Tháng cho Người chăm sóc bao gồm các Outreach trong suốt tháng 11 trong năm 2018 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Ba 27 tháng 11, 2018 Một loạt video mới,…

Malta Philharmonic Orchestra Celebrates 50th Anniversary with First U.S. Tour on November 29 at the Music Center at Strathmore

Theo tin Malta Philharmonic Orchestra Malta Philharmonic Orchestra Celebrates 50th Anniversary with First U.S. Tour VALLETTA, Malta, Nov. 19, 2018 /PRNewswire/ — The Malta Philharmonic Orchestra (MPO) embarks upon its Valletta 2018 Tour, their first-ever American performances, celebrating the Orchestra’s 50th Anniversary and the naming of Malta’s capital city, Valletta, as a European Capital of…

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Thành phố Gaithersburg ở tiểu bang Maryland và Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Tạ ơn Hoa Kỳ năm 2018

Theo tin Thành phố Gaithersburg Lễ Tạ Ơn sạn Holiday Đóng cửa & Tái chế Thông báo Cơ sở đóng cửa và lịch trình sửa đổi được đưa ra ngày 21 Tháng 11 – tái chế 23. hôm thứ Năm sẽ được thu thập vào thứ bảy. Ngày cuối: 2018/11/16 14:50 Thứ 4 Tháng 11…

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Quận Montgomery ở tiểu bang Maryland và Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Tạ ơn Hoa Kỳ năm 2018

Theo tin Google translation của quận Montgomery Kỳ nghỉ Schedule cho ngày lễ tạ ơn, ngày 22 tháng 11 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Tư 7 Tháng Mười Một, 2018 Chính phủ Montgomery County sẽ quan sát lịch trình kỳ nghỉ sau cho ngày lễ tạ ơn, Thứ 5 Tháng mười một 22: Văn phòng…

Rockville Town Square Tree Lighting Ceremony

Theo tin trong Rockville Town Square trong quận Montgomery WHAT: Rockville Town Square Tree Lighting Ceremony WHEN: Friday, November 16, 2018 from 6 p.m. to 9 p.m. WHERE: Rockville Town Square, 200 E Middle Ln, Rockville, MD 20850 We’re lighting up the Square! Join us as we kickoff the holiday season with Santa, live music,…

Tree Lighting Celebration & Fireworks at RIO Washingtonian

Theo tin trong RIO Washingtonian trong quận Montgomery WHAT: Tree Lighting Celebration & Fireworks WHEN: Friday, November 16, 2018 from 6 p.m. to 8 p.m. WHERE: RIO Washingtonian, 209 Boardwalk Pl, Gaithersburg, MD 20878 Join us at 6pm as we kick-off the holiday season with our annual Tree Lighting Celebration and Dazzling Fireworks Show! •Guest…