MCDOT của Quận Montgomery Huy động Crews cho dự đoán Thời tiết hỗn hợp tuyết, mưa đá và mưa đông vào Thứ 5 Ngày 15 Tháng 11 Năm 2018

Theo tin Google translation trong quận Montgomery

MCDOT của Quận Montgomery Huy động Crews cho dự đoán Thời tiết hỗn hợp tuyết, mưa đá và mưa đông vào Thứ 5 Ngày 15 Tháng 11 Năm 2018

Crews MCDOT Huy động cho dự đoán mùa đông Mix Ngày mai của THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Tư 14 tháng 11, 2018 Dịch vụ thời tiết quốc gia đã ban hành một mùa đông Thời tiết Tư vấn cho Thứ 5 Tháng mười một 15 04:00-16:00 Một hỗn hợp mùa đông tuyết, mưa đá và mưa đông được dự báo sẽ ảnh hưởng đến đầu khu vực trong suốt thời gian buổi sáng sớm. Lượng mưa, cùng với nhiệt độ bằng hoặc dưới mức đóng băng, có thể gây ra một mối quan tâm cho đi làm buổi sáng. Montgomery County Sở GTVT (MCDOT) phi hành đoàn được tiền xử lý đường bộ tối nay và Trung tâm Điều hành Storm sẽ kích hoạt vào ngày mai lúc 4 giờ sáng Điều kiện có khả năng sẽ ảnh hưởng tầm nhìn và làm cho cả đường và vỉa hè băng giá. Trình điều khiển và người đi bộ nên sử dụng thận trọng và đặc biệt cảnh giác. Xem thông tin về việc đóng cửa càng tốt, chậm trễ và những thay đổi liên quan tới bão khác trên trang web của Quận. # # # Phát hành ID: 18-744 Truyền thông Liên hệ: Esther.Bowring@montgomerycountymd.gov hoặc 240-777-7170

MCDOT Crews Mobilizing for Tomorrow’s Predicted Wintry Mix For Immediate Release: Wednesday, November 14, 2018 The National Weather Service has issued a Winter Weather Advisory for Thursday, November 15 from 4 a.m. to 4 p.m. A wintry mix of snow, sleet and freezing rain is forecast to impact the region beginning during the early morning hours. The precipitation, coupled with temperatures at or below freezing, could pose a concern for the morning commute. Montgomery County Department of Transportation (MCDOT) crews are pretreating roadways this evening and the Storm Operations Center will activate tomorrow at 4 a.m. Conditions will likely impact visibility and make both roads and sidewalks icy. Drivers and pedestrians should use caution and be especially alert. View information about possible closures, delays and other storm-related changes on the County’s website. # # # Release ID: 18-744 Media Contact: Esther.Bowring@montgomerycountymd.gov or 240-777-7170

https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=22598]]>

You May Also Like

More From Author