Purple Line Transit Partners đã mở Cầu mới tại Lyttonsville Place; MCDOT để đóng tạm thời tại Stewart Avenue vào buổi trưa Thứ 5 ngày 1 Tháng 10 năm 2019

Theo tin Google translation của quận Montgomery

Purple Line Transit Partners đã mở Cầu mới tại Lyttonsville Place; MCDOT để đóng tạm thời tại Stewart Avenue vào buổi trưa Thứ 5 ngày 1 Tháng 10 năm 2019

Purple Line Transit Partners đã mở mới Lyttonsville Nơi Cầu; MCDOT để đóng kết nối tạm thời tại Stewart Avenue tại Noon trên Thứ năm Tháng Một 10 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ tư 9 tháng 1, 2019 Purple Line Transit Partners đã mở cầu Lyttonsville Nơi mới ở Silver Spring. Các cây cầu mới có một làn mỗi chiều cho phương tiện giao thông và diện tích cho người đi bộ: Sau đó vào năm 2019, phi hành đoàn sẽ hoàn thành phần còn lại của cây cầu, bao gồm cả vỉa hè, thả-off làn xe và truy cập vào tương lai Trạm Lyttonsville và Capital Crescent Trail. Người đi bộ và xe truy cập trên cây cầu sẽ được duy trì trong khi xây dựng hoàn tất. Để thích ứng với giao thông trong khi cây cầu đã được đóng cửa, Cục Montgomery County Giao thông Vận tải (MCDOT) mở một kết nối tại Stewart Avenue. MCDOT sẽ đóng kết nối Stewart Avenue tạm thời vào buổi trưa ngày Thứ 5 Tháng một 10. Ride On Tuyến 2, trong đó sử dụng các cầu Lyttonsville Place, trước đây đã được chia thành Route 2A và 2B Route trong khi cây cầu đã được xây dựng. Bây giờ cầu đã được mở cửa trở lại, Tuyến 2 sẽ được phục hồi vào Thứ 6 tháng 1 11. Trong tháng 6 năm 2018, quảng trường Place Cầu Lyttonsville được đóng để cho phép Purple Line Transit Constructors để xây dựng một cây cầu thay thế. Cầu Lyttonsville Place nằm giữa Lyttonsville Road và Brookville Road, gần Đại lộ Đông Tây và 16 th Street ở Silver Spring. # # # Phát hành ID: 19-011 Truyền thông Liên hệ: Lorraine Driscoll 240-777-6533

Purple Line Transit Partners Has Opened New Lyttonsville Place Bridge; MCDOT to Close Temporary Connection at Stewart Avenue at Noon on Thursday, January 10 For Immediate Release: Wednesday, January 9, 2019 Purple Line Transit Partners has opened the new Lyttonsville Place bridge in Silver Spring. The new bridge has one lane in each direction for vehicle traffic and an area for pedestrians: Later in 2019, crews will complete the remainder of the bridge, including sidewalks, drop-off lanes and access to the future Lyttonsville Station and Capital Crescent Trail. Pedestrian and vehicle access across the bridge will be maintained while construction is completed. To accommodate traffic while the bridge was closed, the Montgomery County Department of Transportation (MCDOT) opened a connection at Stewart Avenue. MCDOT will close the temporary Stewart Avenue connection at noon on Thursday, January 10. Ride On Route 2, which used the Lyttonsville Place bridge, had previously been split into Route 2A and Route 2B while the bridge was under construction. Now that the bridge has been reopened, Route 2 will be reinstated on Friday, January 11. In June 2018, the Lyttonsville Place Bridge was closed to allow Purple Line Transit Constructors to build a replacement bridge. The Lyttonsville Place bridge is located between Lyttonsville Road and Brookville Road, near East-West Highway and 16th Street in Silver Spring. # # # Release ID: 19-011 Media Contact: Lorraine Driscoll 240-777-6533

https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=22704]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Montgomery County Office of Consumer Protection Thông Báo các chủ nhà về nguy cơ gia tăng các trò lừa đảo lát đường lái xe

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Consumer Protection (Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng Quận Montgomery) cảnh báo các chủ nhà về nguy cơ gia tăng…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views