Thông Báo Đề cử thanh thiếu niên 21 tuổi trở xuống, Cá nhân, người cung cấp dịch vụ, Tình nguyện viên, tổ chức hay Kinh doanh cho Giải thưởng Nancy Dworkin hàng năm cho các dịch vụ thanh thiếu niên nổi bật


Theo tin Google translation của quận Montgomery

Thông Báo Đề cử thanh thiếu niên 21 tuổi trở xuống, Cá nhân, người cung cấp dịch vụ, Tình nguyện viên, tổ chức hay Kinh doanh cho Giải thưởng Nancy Dworkin hàng năm cho các dịch vụ nổi bậtTHÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ năm 14 tháng 3, 2019
Nancy Dworkin giải thưởng hàng năm cho các
dịch vụ nổi bật để thanh niên tìm cách đề cử
Ủy ban Quận Montgomery về trẻ em và thanh niên đang tìm kiếm các đề cử cho các giải thưởng hàng năm Nancy Dworkin 33 cho dịch vụ xuất sắc đến thanh niên. Các giải thưởng công nhận các cá nhân và tổ chức đã thực hiện một sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ em và thanh niên ở Montgomery County.
Đề cử phải được gửi tới Thứ 3 Tháng Tư 2.
Giải thưởng Thể loại:
Thanh niên – một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên, 21 tuổi trở xuống, người đã thực hiện một dịch vụ cho trẻ em và thanh niên. Nhà cung cấp dịch vụ – một cá nhân (ví dụ như giáo viên, tư vấn viên, nhân viên cảnh sát, cứu hỏa), người cung cấp dịch vụ cho trẻ em và thanh niên. Tình nguyện viên – một cá nhân cung cấp dịch vụ tình nguyện cho trẻ em và thanh niên. Tổ chức – một tổ chức mà là trong kinh doanh cung cấp dịch vụ cho trẻ em và thanh niên. Kinh doanh – một doanh nghiệp vì lợi nhuận ở hạt cung cấp một dịch vụ tình nguyện xuất sắc cho trẻ em và thanh niên.
Giải thưởng này được đặt tên để tưởng nhớ Nancy Dworkin, ghế quá khứ của Ủy ban, người đã qua đời vào năm 1987. Dworkin là Giám đốc Trung tâm cho người học độc đáo, một trường Rockville cho trẻ khuyết tật học tập. triết lý giảng dạy lạc quan của cô tập trung vào “dạy cho sức mạnh” và khuyến khích tất cả học sinh phát triển kỹ năng và đạt được tiềm năng của mình. triết lý Dworkin đang vang vọng trong mục đích của Ủy ban cho việc thiết lập các chương trình giải thưởng -encouraging mỗi người để đạt được tiềm năng của mình trong việc cung cấp dịch vụ cho người khác.
U ominations có thể được thực hiện bởi bất cứ ai biết về dịch vụ của ứng cử viên. Tất cả các ứng cử viên phải thực hiện một dịch vụ cho trẻ em và thanh niên trong Montgomery County.
Đề cử phải được gửi bằng email đến erin.stillwell@montgomerycountymd.gov .
Đối với một bản sao của các hướng dẫn đề cử, hãy truy cập vào https://bit.ly/2u9j2cG . Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi Erin Stillwell tại 240-777-1716 hoặc email erin.stillwell@montgomerycountymd.gov .
# # #
Phát hành ID: 19-083
Truyền thông Liên hệ: Mary Anderson 240-777-6534

Annual Nancy Dworkin Awards for Outstanding Service to Youth Seeks Nominations
For Immediate Release: Thursday, March 14, 2019
Annual Nancy Dworkin Awards for
Outstanding Service to Youth Seeks Nominations
The Montgomery County Commission on Children and Youth is seeking nominations for the 33rd annual Nancy Dworkin Awards for Outstanding Service to Youth. The awards recognize individuals and organizations that have made a difference in the lives of children and youth in Montgomery County.
Nominations must be received by Tuesday, April 2.
Award Categories:
Youth – a child or young person, 21 years of age and younger, who has performed a service for children and youth. Service Provider – an individual (e.g. teacher, counselor, police officer, fire fighter) who provides services to children and youth. Volunteer – an individual who provides volunteer services to children and youth. Organization – an organization that is in the business of providing services to children and youth. Business – a for-profit business in the county that provides an outstanding volunteer service for children and youth.
The award is named in memory of Nancy Dworkin, past chair of the Commission, who died in 1987. Dworkin was the Director of the Center for Unique Learners, a Rockville school for children with learning disabilities. Her upbeat teaching philosophy focused on “teaching to strength” and encouraging all students to develop skills and reach their own potential. Dworkin’s philosophy is echoed in the Commission’s purpose for establishing the awards program –encouraging each person to reach their own potential for providing service to others.
Uominations may be made by anyone who knows of the nominee’s service. All nominees must have performed a service for children and youth in Montgomery County.
Nominations should be sent by email to erin.stillwell@montgomerycountymd.gov.
For a copy of the nomination guidelines, please go to https://bit.ly/2u9j2cG . For more information, please call Erin Stillwell at 240-777-1716 or email erin.stillwell@montgomerycountymd.gov .
# # #
Release ID: 19-083
Media Contact: Mary Anderson 240-777-6534


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=22906

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Montgomery County Office of Consumer Protection Thông Báo các chủ nhà về nguy cơ gia tăng các trò lừa đảo lát đường lái xe

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Consumer Protection (Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng Quận Montgomery) cảnh báo các chủ nhà về nguy cơ gia tăng…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views