Chương trình khuyến mãi Black Friday giảm giá khi mua sắm cho hơn trên hàng trăm các loại rượu mạnh, rượu và các mặt hàng bia tại 25 cửa hàng Alcohol Beverage Services của quận Montgomery bắt đầu từ thứ Sáu Ngày 29 Tháng 11 cho đến cuối năm 2019


Theo tin Google translation của quận Montgomery

Chương trình khuyến mãi Black Friday giảm giá khi mua sắm cho hơn trên hàng trăm các loại rượu mạnh, rượu và các mặt hàng bia tại 25 cửa hàng Alcohol Beverage Services của quận Montgomery bắt đầu từ thứ Sáu Ngày 29 Tháng 11 cho đến cuối năm 2019Cửa hàng Black Friday bán hàng tại 25 Cửa hàng bán lẻ rượu nước giải khát Dịch vụ
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ 2 25 Tháng 11, 2019
Montgomery County Rượu nước giải khát Dịch vụ (ABS) sẽ cung cấp cho người mua sắm giảm giá thậm chí sâu hơn trên hàng trăm các loại rượu mạnh, rượu và các mặt hàng bia như một phần của bán Black Friday sắp tới của mình. Việc bán sẽ diễn ra tại tất cả các cửa hàng bán lẻ 25 ABS, bắt đầu từ thứ Sáu Tháng 11 29 (Black Friday), và tiếp tục cho đến cuối năm.
“Chúng tôi đã có chiến lược quyết định ngừng mang theo một danh sách dài các mục để nhường chỗ cho các sản phẩm mới đến với kệ của chúng tôi vào đầu năm 2020,” Melissa Davis, nhân viên marketing cao cấp của ABS nói. “Sẽ có một số phát hiện tuyệt vời cho khách hàng của chúng tôi, với giá thực sự tuyệt vời.”
Trong khi các sản phẩm với những giảm giá sâu hơn sẽ thay đổi theo từng cửa hàng, dưới đây là một vài trong số các ưu đãi lớn trên sản phẩm hàng đầu và nơi để tìm thấy chúng:
Courvoisier VSOP Cognac 1L – Reg. $ 63,99 – bán $ 50,97 (White Oak cửa hàng)
Bacardi Fusion (Cả hai dứa và Dragonberry Flavors) 1.75L – Reg. $ 26,99 – bán $ 21,97 (Clarksburg Village cửa hàng)
1 độc quyền dự trữ Lodi Red Blend 2015 750ml – Reg. $ 21.99 – Bán $ 16.97 (Darnestown cửa hàng)
Connetable De Talbot 2015 750ml – Reg. $ 30.99 – Bán $ 23.97 (cửa hàng Westwood)
Seifried Pinot Noir 750 ML – Reg. $ 24.99 – Bán $ 18.97 (Burtonsville cửa hàng)
Rodney mạnh có nhiều nút Vines Zinfandel 750ml – Reg. $ 20,99 – bán $ 15.97 (Downtown Rockville cửa hàng)
Sau khi bán, thêm không gian trưng bày sẽ được sử dụng cho Maryland làm các sản phẩm và các mặt hàng mới mà khách hàng đang yêu cầu như các loại rượu vang đóng hộp và lựa chọn thùng đặc biệt. Cũng sẽ có một tập rộng hơn các mặt hàng cốt lõi phổ biến có sẵn ở mọi vị trí ABS bán lẻ.
Black Friday giá sẽ không có sẵn trên cổng thông tin tìm kiếm sản phẩm trực tuyến như giá cả và phân loại sẽ thay đổi theo từng cửa hàng. Giảm giá bổ sung hoặc phiếu giảm giá sẽ không được áp dụng. Đối với một danh sách các cửa hàng ABS, nhấp vào đây .
Để tìm hiểu thêm về ABS, hãy truy cập trang web ở đây . Làm theo ABS trên Facebook và Twitter.
# # #
Phát hành ID: 19-396
Truyền thông Liên hệ: Emily DeTitta 240-777-1904

Shop Black Friday Sales at Alcohol Beverage Services’ 25 Retail Stores
For Immediate Release: Monday, November 25, 2019
Montgomery County Alcohol Beverage Services (ABS) will offer shoppers even deeper discounts on hundreds of spirits, wine and beer items as part of its upcoming Black Friday sale. The sale will take place at all 25 ABS retail stores, beginning Friday, Nov. 29 (Black Friday), and continuing through the end of the year.
“We have strategically decided to stop carrying a long list of items to make room for new products coming to our shelves in early 2020,” said Melissa Davis, senior marketing officer of ABS. “There will be some great finds for our customers, at really great prices.”
While products with these deeper discounts will vary by store, below are a few of the hot deals on top products and where to find them:
Courvoisier VSOP Cognac 1L – Reg. $63.99 – Sale $50.97 (White Oak store)
Bacardí Fusion (Both Pineapple and Dragonberry Flavors) 1.75L – Reg. $26.99 – Sale $21.97 (Clarksburg Village store)
The 1 Proprietary Reserve Lodi Red Blend 2015 750ML – Reg. $21.99 – Sale $16.97 (Darnestown store)
Connétable De Talbot 2015 750ML – Reg. $30.99 – Sale $23.97 (Westwood store)
Seifried Pinot Noir 750 ML – Reg. $24.99 – Sale $18.97 (Burtonsville store)
Rodney Strong Knotty Vines Zinfandel 750ML – Reg. $20.99 – Sale $15.97 (Downtown Rockville store)
Following the sale, additional shelf space will be used for Maryland made products and new items that customers are requesting such as canned wines and special barrel selections. There will also be a broader set of popular core items available at every ABS retail location.
Black Friday pricing will not be available on the online product search portal as pricing and assortment will vary by store. Additional discounts or coupons will not apply. For a list of ABS stores, click here.
To learn more about ABS, visit the website here. Follow ABS on Facebook and Twitter.
# # #
Release ID: 19-396
Media Contact: Emily DeTitta 240-777-1904


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=23669

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views