Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đang tìm kiếm bình luận về ba chính sách— Policy JEE, Student Transfers- Học Sinh Chuyển Trường; Policy BOA, Legal Services-Dịch Vụ Pháp Lý, và Policy IGS, Educational Technology- Công Nghệ Giáo Dục


Theo tin MCPS của quận MontgomeryHội đồng giáo dục Tìm kiếm Bình luận về Ba Chính sách
Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đang tìm kiếm bình luận về ba chính sách— Policy JEE, Student Transfers- Học Sinh Chuyển Trường; Policy BOA, Legal Services-Dịch Vụ Pháp Lý, và Policy IGS, Educational Technology- Công Nghệ Giáo Dục.
Xem trang mạng này để đọc chính sách dự thảo và cung cấp các bình luận. https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/policy-for-public-comment.aspx
Bình luận về Chính sách JEE hết hạn vào ngày Chủ nhật 15 tháng 12, 2019. Bình luận về Chính sách BOA và Chính sách IGS hết hạn vào ngày Chủ nhật 12 tháng 1, 2020.
Quý vị cũng có thể đọc các dự thảo chính sách và bình luận từ các kết nối dưới đây.
Hội đồng đang đề nghị sửa đổiBoard Policy JEE, Student Transfers- Học Sinh Chuyển Trường, và đang tìm ý kiến công chúng về việc sửa đổi.
Đọc dự thảo Board Policy JEE
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/policy/191112%20Policy%20JEE%20draft%20for%20public%20comment.pdf
Bình luận về dự thảo Board Policy JEE tại đây
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/rsq9fj00dpls38/
Dự thảo Policy BOA, Legal Services- Dịch Vụ Pháp Lý, khẳng định lại quyền của Hội Đồng Giáo Dục để giữ các luật sư để tư vấn và đại diện trong các vấn đề pháp lý và đặt ra một kế hoạch toàn diện cho công tác quản lý hiệu quả và hiệu quả của dịch vụ pháp lý.
Đọc dự thảo Board Policy BOA
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/policy/191112%20draft%20for%20public%20comment%20Policy%20BOA.pdf
Bình luận về dự thảo Board Policy BOA tại đây
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/policy/191112%20draft%20for%20public%20comment%20Policy%20BOA.pdf


 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi