Đón Giao Thừa và Lễ Phật trong Ngày Tết Canh Tý 2020 tại Chùa Viên Ân

Theo tin Viên Ân Tự

3007 Lindell Street, Silver Spring, MD 20902 Phone/Fax: 301-942-3220 || Cell: 240-899-7882 || Email: vienantu02@gmail.com

SOURCE: Vien An Buddhist Association Friday, January 24, 2020 – Chinese New Year Eve from Midnight to 1:00A.M. Saturday, January 25, 2020 – Chinese New Year Day

]]>

You May Also Like

More From Author