Tham Dự Cổ Động, Thánh Lễ, và Diễn Hành Toàn Quốc Ủng Hộ Sự Sống của Các Thai Nhi ở Capital One Arena trong Washington DC vào Thứ Sáu ngày 24 tháng 1


Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt NamTham Dự Cổ Động, Thánh Lễ, và Diễn Hành Toàn Quốc Ủng Hộ Sự Sống của Các Thai Nhi ở Capital One Arena, Washington DC vào Thứ Sáu ngày 24 tháng 1. Cổ động sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 45 sáng, sẽ có giải tội (bắt đầu lúc 7 giờ sáng), cầu nguyện chuỗi Lòng Thương Xót Chúa lúc 8 giờ 10 sáng, và Thánh Lễ theo ngay sau đó; nếu nhu cầu an ninh không đòi hỏi, thì sẽ có buổi hòa nhạc ngắn sau thánh lễ trước khi tham dự cuộc diễn hành.
Lưu ý: Các em cần phải có vé vào mới tham dự được: xin liên lạc với Ban Lãnh Đạo Mục Vụ Giới Trẻ theo thông tin sau đây để lấy vé cũng như để biết thêm chi tiết.
Các phụ huynh muốn biết thêm về mục vụ đức Tin cho các em sau khi Thêm Sức xin liên lạc với Cha Chánh Xứ ở số văn phòng GX 301 622 4895 (ext. 4), Joseph Nguyễn Minh (Đặc Trách Giáo Lý Mục Vụ Giới Trẻ) ở số 714 726 6350, hay anh Joseph Đỗ Vương ở số 301 366 2861, hay anh. Xin các phụ nhắc con em đọc mẩu tin bằng tiếng Anh ở dưới:


http://www.olvn-dc.org

You May Also Like

More From Author