Categories
Press Releases

Nhà dưỡng lão ở quận Montgomery Brighton Gardens trên Tuckerman Lane ở Bethesda, Fox Chase Rehab và điều dưỡng ở Silver Spring đang tăng cường các thủ tục kiểm soát nhiễm khuẩn sau khi các nhân viên và người dân được thử nghiệm dương tính với COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery Ba nhà dưỡng lão ở quận Montgomery (Brighton Gardens trên Tuckerman Lane ở Bethesda, Fox Chase Rehab và […]

Categories
Press Releases Thông Báo

9 nhà hàng trong thị trấn Poolesville ở quận Montgomery đang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng trong đại dịch COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery 9 nhà hàng trong thị trấn Poolesville ở quận Montgomery ang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Một nhân viên tại Trường Tiểu Học Whetstone ở Montgomery Village là người đầu tiên của Montgomery County Public School trong số 107 trường hợp của quận Montgomery đã thử nghiệm bị nhiễm với COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery Một nhân viên tại Trường Tiểu Học Whetstone ở Montgomery Village là người đầu tiên của Montgomery County […]