Hơn 100 Nhà hàng trong thành phố Rockville ở quận Montgomery đang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng trong đại dịch COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery Hơn 100 Nhà hàng trong thành phố Rockville ở quận Montgomery đang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng trong đại dịch…

Thông Báo của quận Montgomery vào ngày Thứ sáu 27 Tháng 3 năm 2020 cho biết 4 nhân viên Montgomery County Fire and Rescue Service đã xét nghiệm bị COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery Thông Báo của quận Montgomery vào ngày Thứ sáu 27 Tháng 3 năm 2020 cho biết 4 nhân viên Montgomery County Fire and…

9 nhà hàng trong thị trấn Poolesville ở quận Montgomery đang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng trong đại dịch COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery 9 nhà hàng trong thị trấn Poolesville ở quận Montgomery ang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng trong đại dịch COVID-19…

Hơn 75 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần thiết bao gồm 45 nhà hàng với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng ở Wheaton trong đại dịch COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery Hơn 75 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần thiết bao gồm 45 nhà hàng ở Wheaton trong đại dịch COVID-19 Thông cáo…

Một nhân viên tại Trường Tiểu Học Whetstone ở Montgomery Village là người đầu tiên của Montgomery County Public School trong số 107 trường hợp của quận Montgomery đã thử nghiệm bị nhiễm với COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery Một nhân viên tại Trường Tiểu Học Whetstone ở Montgomery Village là người đầu tiên của Montgomery County Public School trong số 107…

Quận Trưởng Elrich ủng hộ Lệnh của thống đốc Larry Hogan để Ngăn chặn lây lan của đại dịch COVID-19 với Những cam kết Trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và dân bị Ảnh hưởng

Theo tin Google translation của quận Montgomery Montgomery County điều hành Elrich Hỗ trợ Lệnh đốc để Ngăn chặn lây lan của COVID-19; Những cam kết với các doanh nghiệp…

Cảnh Sát viên đầu tiên của Montgomery County Police Department đã thử nghiệm bị nhiễm với COVID-19 trong số 68 trường hợp của quận Montgomery

Theo tin Google translation của quận Montgomery Đầu tiên Montgomery County đốc Cảnh sát thử nghiệm tích cực cho COVID-19 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: thứ bảy 21 tháng 3, 2020…

Montgomery County Thông Báo Dịch vụ Ride On Bus vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ thay đổi Bắt đầu từ ngày 21-ngày 22 tháng 3 và khuyến khích không đi hay du lịch nếu không cần thiết

Theo tin Google translation của quận Montgomery Montgomery County bố Ride On Bus Weekend Dịch vụ thay đổi Bắt đầu từ ngày 21-ngày 22 tháng 3 và không khuyến khích…

Khi lái xe trong Quận Montgomery thể bị ảnh hưởng bởi đóng cửa tạm thời cuối tuần ngày 20-ngày 23 Tháng 3 trên ICC cho MDTA nâng cấp Hệ thống thu phí

Theo tin Google translation của quận Montgomery Drivers Montgomery thể bị ảnh hưởng bởi Tạm thời đóng cửa cuối tuần ngày 20-ngày 23 Tháng ba trên ICC cho MDTA thu…