MCPS Thông Tin 3 Trường Hợp COVID 19 (Coronavirus) đầu tiên tại Quận Montgomery ở tiểu bang Maryland


Theo tin MCPS của quận Montgomery

Tin Cập Nhật Quan Trọng-Trường Hợp COVID 19 (Coronavirus) tại Quận MontgomeryTin Cập Nhật Quan Trọng-Trường Hợp COVID 19 (Coronavirus) tại Quận Montgomery
Ngày 3 Tháng 5, 2020
Kính gởi Cộng Đồng MCPS,
Đêm nay, chúng tôi được biết là 3 trường hợp Coronavirus (COVID-19) đầu tiên mà được xác định ở tiểu bang Maryland là ở Quận Montgomery. Các bệnh nhân được xác định là một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi và một cá nhân khoảng 50 tuổi. Họ bị nhiễm trùng khi du lịch ở ngoại quốc. Các nhân viên tiểu bang đã cho biết là họ không nghĩ những cá nhân này có sự liên lạc với các học sinh MCPS. Như quý vị biết, chúng tôi đã chuẩn bị cho trường hợp này qua sự kết hợp với Văn Phòng Y Tế và Nhân Sự Quận Montgomery và Văn Phòng Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp và An Ninh Quốc Gia. Vào lúc này, chúng tôi đã theo hướng dẫn của Văn Phòng Y Tế và Nhân Sự Quận Montgomery và các trường học chúng tôi sẽ mở cửa. Hướng đến tương lai, chúng tôi chuẩn bị cho việc đóng cửa trường trong tương lai nếu cần thiết. Chúng tôi khuyến khích tất cả các gia đình MCPS tiếp tục thận trọng trong trường hợp này và tham khảo với bác sĩ gia đình nếu quý vị có những triệu chứng mà quý vị nghĩ có liên hệ đến coronavirus. Chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin mới nhất khi trường hợp này phát triển. Xem trang mạng coronavirus để biết thông tin mới nhất.
Kính,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery


You May Also Like

More From Author