Cảnh Sát viên đầu tiên của Montgomery County Police Department đã thử nghiệm bị nhiễm với COVID-19 trong số 68 trường hợp của quận Montgomery


Theo tin Google translation của quận Montgomery



Đầu tiên Montgomery County đốc Cảnh sát thử nghiệm tích cực cho COVID-19

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: thứ bảy 21 tháng 3, 2020

Thành viên đầu tiên của Sở Cảnh Sát Quận Montgomery đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Dựa trên điều tra ban đầu, dường như các sĩ quan cảnh sát có tương tác hạn chế với công chúng nhưng đã làm việc trên một số phần của sở cảnh sát. Tại thời điểm này, nó không xuất hiện anh đã bị nhiễm là kết quả của công việc của mình. Sở Dịch Vụ Y Tế và Nhân đang dẫn đầu cuộc điều tra tiếp xúc và làm việc với sở cảnh sát để thông báo cho bất cứ ai có thể đã gặp người này.

Theo cán bộ Y tế Quận Tiến sĩ Travis Gayles, đây là trường hợp đầu tiên của bất kỳ County sĩ quan cảnh sát kiểm tra dương tính với virus. “Trong khi trường hợp này là liên quan, nó không phải là đáng ngạc nhiên là coronavirus biết không có giới hạn,” Gayles nói. “Hãy biết chúng ta đang siêng năng làm việc để giữ tất cả các phản ứng đầu tiên của chúng tôi, nhân viên và người dân Quận là an toàn càng tốt. Khi số lượng các cá nhân với COVID-19 tăng trên toàn tiểu bang, chúng tôi không may khả năng nhìn thấy nhiều trường hợp trong phản ứng đầu tiên của chúng tôi. Tính đến hôm nay, có tổng cộng 190 trường hợp ở Maryland; 68 trong số đó là ở Montgomery County.”

Tiến sĩ Gayles mạnh mẽ khuyến khích tất cả mọi người để tiếp tục làm theo các thông lệ để cố gắng duy trì tốt: không đi ra ngoài trừ khi cần thiết, không tập trung ở nhóm hơn 10 người, duy trì khoảng cách giữa bạn và những người khác và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

Đối với COVID-19 mới nhất cập nhật thăm COVID 19 Montgomery County của trang web và làm theo Montgomery County trên Facebook @MontgomeryCountyInfo và Twitter @MontgomeryCoMD

# # #

Phát hành ID: 20-110
Truyền thông Liên hệ: Julie Parker 240-777-6507

First Montgomery County Police Officer Tests Positive for COVID-19

For Immediate Release: Saturday, March 21, 2020

The first member of the Montgomery County Police Department has tested positive for COVID-19. Based on the initial investigation, it appears the police officer had limited interaction with the public but did work across several sections of the police department. At this point, it doesn’t appear he was infected as a result of his work. The Department of Health and Human Services is leading the contact investigation and is working with the police department to notify anyone who may have encountered this person.

According to County Health Officer Dr. Travis Gayles, this is the first case of any County police officer testing positive for the virus. “While this case is concerning, it is not surprising as coronavirus knows no bounds,” says Gayles. “Please know we are diligently working to keep all our first responders, County employees and residents as safe as possible. As the number of individuals with COVID-19 increases across the state, we are unfortunately likely to see more cases among our first responders. As of today, there are 190 total cases in Maryland; 68 of which are in Montgomery County.”

Dr. Gayles strongly encourages everyone to continue following these practices to try to stay well: do not go out unless necessary, do not gather in groups of more than 10 people, maintain distance between you and others and wash your hands frequently with soap and water for at least 20 seconds.

For the latest COVID-19 updates visit Montgomery County’s COVID 19 website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD

# # #

Release ID: 20-110
Media Contact: Julie Parker 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=24021

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi