9 nhà hàng trong thị trấn Poolesville ở quận Montgomery đang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng trong đại dịch COVID-19


Theo tin Google translation của quận Montgomery

9 nhà hàng trong thị trấn Poolesville ở quận Montgomery ang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng trong đại dịch COVID-19Thông cáo báo chí

Chín Town của Poolesville Nhà hàng với lề đường Pickup, Takeout và giao hàng Dịch vụ Mở

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: thứ năm 26 tháng 3, 2020

Chín nhà hàng phục vụ lề đường đón, takeout và giao hàng hiện đang mở trong thị trấn poolesville trong cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19. Dine-phục vụ trong cuộc khủng hoảng đã bị cấm suốt Maryland theo lệnh của Thống đốc Larry Hogan.

Danh sách các nhà hàng mở tại poolesville được cung cấp cho Văn phòng Khu vực Upcounty Montgomery County.

Các nhà hàng mở tại poolesville bao gồm:

Nhà hàng Bassett của http://www.bassettsrestaurant.net/
Cugini của https://www.cuginisrestaurantbar.com/
House of poolesville 301 / 349-2945
Kristopher của Pizza https://www.kristopherspizza-poolesville.com/
McDonalds https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/md/poolesville/19630-fisher-ave/11398.html?cid=RF:YXT:GMB::Clicks
Mexican Grill https://www.poolesvillemexicangrill.com/
Oriental Gourmet 301 / 349-9898
Subway https://order.subway.com/en-us/restaurant/22123/menu/?utm_source=yxt-goog&utm_medium=local&utm_term=acquisition&utm_content=22123&utm_campaign=yxt-restaurant-listing-allyear-2020&cid=0:tx:0: swy-web: 0: 0 & segment_code = 0
Nguồn Café https://www.cafewatershed.com/
Một danh sách các nhà hàng trong suốt County mà vẫn mở trong cuộc khủng hoảng có thể được tìm thấy tại trang mocoeats.com tại https://visitmontgomery.com/restaurant-directory/

Đối với các bản cập nhật mới nhất, hãy truy cập COVID-19 của Quận website và làm theo Montgomery County trên Facebook @MontgomeryCountyInfo và Twitter @MontgomeryCoMD.

# # #

Phát hành ID: 20-128
Truyền thông Liên hệ: Neil H. Greenberger 240-205-1915

Nine Town of Poolesville Restaurants with Curbside Pickup, Takeout and Delivery Services Open

For Immediate Release: Thursday, March 26, 2020

Nine restaurants offering curbside pickup, takeout and delivery are currently open in the Town of Poolesville during the COVID-19 health crisis. Dine-in service during the crisis has been banned throughout Maryland by order of Governor Larry Hogan.

The list of open restaurants in Poolesville was provided to the Montgomery County Upcounty Regional Office.

The open restaurants in Poolesville include:

Bassett’s Restaurant http://www.bassettsrestaurant.net/
Cugini’s https://www.cuginisrestaurantbar.com/
House of Poolesville 301/349-2945
Kristopher’s Pizza https://www.kristopherspizza-poolesville.com/
McDonald’s https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/md/poolesville/19630-fisher-ave/11398.html?cid=RF:YXT:GMB::Clicks
Mexican Grill https://www.poolesvillemexicangrill.com/
Oriental Gourmet 301/349-9898
Subway https://order.subway.com/en-us/restaurant/22123/menu/?utm_source=yxt-goog&utm_medium=local&utm_term=acquisition&utm_content=22123&utm_campaign=yxt-restaurant-listing-allyear-2020&cid=0:tx:0:swy-web:0:0&segment_code=0
Watershed Café https://www.cafewatershed.com/
A list of restaurants throughout the County that remain open during the crisis can be found at the mocoeats.com website at https://visitmontgomery.com/restaurant-directory/

For the latest updates, visit the County’s COVID-19 website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD.

# # #

Release ID: 20-128
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25060

webmasterVMont

Related Posts

Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

You Missed

“Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

 • By adminVM
 • July 15, 2024
 • 23 views

Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

 • By adminVM
 • June 21, 2024
 • 70 views

2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

 • By adminVM
 • June 19, 2024
 • 56 views

Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

 • By adminVM
 • June 13, 2024
 • 88 views

Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi