Categories
Press Releases Thông Báo

Dân trong quận Montgomery tiểu bang Maryland muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020 của Tổng thống cần phải ghi danh để bỏ phiếu hoặc bất kỳ cập nhật nào cho hồ sơ cử tri hiện tại của họ bao gồm địa chỉ gửi thư không muộn hơn Thứ Tư 27 tháng 5 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020 TRƯỚC KHI BALLOTS CHÍNH HÃNG HIỆN TẠI ĐƯỢC GỬI, ĐĂNG KÝ BẦU […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Các nhà hàng phía đông của Quận Montgomery tham gia vào ‘Great American Takeout’ được hỗ trợ bởi Quận Trưởng Elrich và các Thượng nghị sĩ tiểu bang Maryland cùng với các dân biểu tiểu bang Maryland của Khu 14 và Khu 20 vào thứ Ba ngày 21 tháng 4 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Các nhà hàng phía đông của Quận Montgomery tham gia vào ‘Great American Takeout’ được hỗ trợ bởi Quận Trưởng […]

Categories
Press Releases

Michael Miller giúp quản lý đội xe buýt Ride On của Montgomery County Department of Transportation là nhân viên đầu tiên của Quận Montgomery trong tiểu bang Maryland đã qua đời trong đại dịch COVID-19 vào thứ Năm ngày 15 tháng 4 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Michael Miller giúp quản lý đội xe buýt Ride On của Montgomery County Department of Transportation là nhân viên đầu […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Chương Trình Tài Trợ Khẩn Cấp Y tế Công cộng của Quận Montgomery cho Tiểu Thương, Nhà Thầu Độc Lập, Cơ Sở Phi Lợi Nhuận và Doanh Chủ sẽ được chấp nhận bắt đầu từ 12 giờ trưa thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery TIỂU THƯƠNG TRONG QUẬN MONTGOMERY TÀI TRỢ KHẨN CẤP Y TẾ CÔNG CỘNG Tài trợ tối đa $75.000 cho Tổn […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Montgomery County Public Safety Training Academy xác nhận nhân 1 viên đã thử nghiệm bị nhiễm bệnh COVID-19 và 47 thành viên của lớp tuyển dụng hiện tại cùng bảy người hướng dẫn đã được gửi về nhà cho tự kiểm dịch; Montgomery County Department of Correction and Rehabilitation báo cáo một tù nhân đã thử nghiệm dương tính với COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery Montgomery County Public Safety Training Academy xác nhận nhân 1 viên đã thử nghiệm bị nhiễm bệnh COVID-19 […]