Quận Montgomery Ra mắt Trang web Chương trình Trợ cấp khẩn cấp Y tế Công cộng


Theo tin Google translation của quận MontgomeryTrang web Chương trình Trợ cấp Y tế Công cộng Quận Montgomery (PHEG) đã ra mắt

Để phát hành ngay lập tức: Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020

Quận Montgomery đã ra mắt một trang web cho chương trình Trợ cấp khẩn cấp y tế công cộng (PHEG) được thiết kế để mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp phi lợi nhuận và phi lợi nhuận với 100 nhân viên trở xuống. Trang web cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp để chuẩn bị các ứng dụng cấp của họ.

Chương trình PHEG trị giá 20 triệu đô la là một nỗ lực hợp tác giữa Giám đốc điều hành của Hạt Marc Elrich và Hội đồng Quận Montgomery. Ngoài các doanh nghiệp vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, chương trình dành cho các doanh nghiệp không có nhân viên bao gồm các chủ sở hữu duy nhất và các nhà thầu độc lập.

Chương trình PHEG của Quận Montgomery nhằm bổ sung cho các chương trình của Liên bang và Tiểu bang được thiết kế để giúp các doanh nghiệp sống sót qua cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19 hiện tại. Trước khi nộp đơn xin trợ cấp của Quận, các doanh nghiệp được yêu cầu xem xét các chương trình hỗ trợ khác và áp dụng cho những chương trình mà họ đủ điều kiện.

Thông tin thêm về chương trình PHEG có sẵn tại www.monteimerycountymd.gov/Biz-Resource/pheg/ . Trang web sẽ bao gồm các cập nhật về chương trình và liên kết đến ứng dụng. Trang web sau đó sẽ thông báo khi ứng dụng đầu tiên có thể được nộp.

Để cập nhật thông tin mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận và theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontermoeryCountyInfo và Twitter @MontermoeryCoMD.

# # #

ID phát hành: 20-180
Phương tiện liên lạc: Neil H. Greenberger 240-205-1915

Montgomery County Public Health Emergency Grant (PHEG) Program Website Launched

For Immediate Release: Wednesday, April 8, 2020

Montgomery County has launched a website for its Public Health Emergency Grant (PHEG) program designed to benefit for-profit and nonprofit businesses with 100 employees or fewer. The website provides information for businesses to prepare their grant applications.

The $20 million PHEG program is a collaborative effort between County Executive Marc Elrich and the Montgomery County Council. In addition to for-profit and nonprofit businesses, the program is open to businesses with no employees including sole proprietors and independent contractors.

Montgomery County’s PHEG program is intended to supplement Federal and State programs designed to help businesses survive the current COVID-19 health crisis. In advance of applying for a County grant, businesses are asked to review other assistance programs and apply to those for which they are eligible.

More information on the PHEG program is available at www.montgomerycountymd.gov/Biz-Resources/pheg/. The site will include updates on the program and a link to the application. The site will later announce when applications can first be filed.

For the latest updates, visit the County’s COVID-19 website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD.

# # #

Release ID: 20-180
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25145

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Theo tin của quận Montgomery Các quan chức Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt; Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị…

  You Missed

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024