Chương Trình Tài Trợ Khẩn Cấp Y tế Công cộng của Quận Montgomery cho Tiểu Thương, Nhà Thầu Độc Lập, Cơ Sở Phi Lợi Nhuận và Doanh Chủ sẽ được chấp nhận bắt đầu từ 12 giờ trưa thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

TIỂU THƯƠNG TRONG QUẬN MONTGOMERY
TÀI TRỢ KHẨN CẤP Y TẾ CÔNG CỘNG

Tài trợ tối đa $75.000 cho Tổn Thất Tài Chánh Đáng kể

Ai có thể nộp đơn?

✓ Tiểu Thương (100 nhân viên hoặc ít hơn)
✓ Nhà Thầu Độc Lập
✓ Cơ Sở Phi Lợi Nhuận
✓ Doanh Chủ

Những gì bạn cần nộp :

✓ CẦN:

• Lương Thu Nhập Tạm Thời Mỗi Tháng của năm 2020 HAY Giấy Khai Thuế Thu Nhập Mỗi Tháng
hoặc Mỗi Bốn Tháng của Năm 2020
• Những Điều Lệ của Công Ty hay của Hội Đoàn

✓ ÍT NHẤT CẦN CÓ HAI (2) TÀI LIỆU CÓ CHỮ KÝ HOẶC CÓ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ SAU:
• Giấy Khai Thuế năm 2019 (hay 990) – nếu đã nộp
• Giấy Khai Thuế năm 2018 (hay 990)
• Giấy Khai Thuế năm 2017 (hay 990)
• Bản Báo Cáo Tài Chánh tạm thời nếu hãng của bạn mở dưới hai năm (và bất cứ Bản Khai Thuế nào của công ty với IRS)
• Bản khai Lợi Nhuận và Thua Lỗ của thuế 2019 (nếu cơ sở của bạn mở dưới 2 năm)
• Mẫu C của bản Khai Thuế cá nhân 2018 (cho những Doanh Chủ)
• L’Annexe C de vos déclarations d’impôts personnelles (pour les entrepreneurs individuels) 2017

Muốn biết thêm chi tiết, xin xem:
www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/pheg

Những Doanh Thương nộp đơn phải là những người đã ghi danh và có
lý lịch tốt với Tiểu Bang Maryland mới có thể được nhận trợ cấp.
Lưu ý: Tài liệu tài chánh của bạn được giữ bí mật
Nếu bạn được lãnh tiền trợ

Montgomery County Executive
Montgomery County Council


Các ứng dụng Chương trình Trợ cấp Y tế Công cộng Quận Montgomery (PHEG) sẽ được chấp nhận bắt đầu từ giữa chiều ngày thứ tư, 15 tháng 4
Để phát hành ngay lập tức: Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Quận Montgomery sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký tham gia chương trình Trợ cấp khẩn cấp y tế công cộng (PHEG) bắt đầu vào giữa trưa ngày thứ Tư, 15 tháng Tư. Sáng kiến ​​PHEG được thiết kế để giúp các doanh nghiệp phi lợi nhuận và phi lợi nhuận có 100 nhân viên hoặc ít hơn trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng hiện nay .

Một mẫu của ứng dụng hiện có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trên trang web của chương trình PHEG. Trang web cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về cách chuẩn bị các đơn xin tài trợ của họ. Các ứng dụng mẫu sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp tập hợp các thông tin và tài liệu cần thiết để nộp đơn.

Một tờ thông tin mô tả các điều kiện đủ điều kiện và tài liệu cũng sẽ có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Amharic, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt.

Sáng kiến ​​PHEG trị giá 20 triệu đô la là một nỗ lực hợp tác giữa Giám đốc điều hành của Hạt Marc Elrich và Hội đồng Quận Montgomery. Ngoài các doanh nghiệp vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, chương trình dành cho các doanh nghiệp không có nhân viên bao gồm các chủ sở hữu duy nhất và các nhà thầu độc lập.

Chương trình PHEG của Quận Montgomery nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cơ sở đã giảm doanh thu đáng kể do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hiện nay. Quận đang khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận xem xét các chương trình hỗ trợ khác và áp dụng cho những chương trình mà họ đủ điều kiện.

Quận sẽ tổ chức hội thảo trên web để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin cập nhật về chương trình PHEG bắt đầu từ 9 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy. Hội thảo trên web đầu tiên sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 16 tháng Tư. Để biết các liên kết và hướng dẫn, hãy truy cập www.monteimerycountymd.gov/biz-resource/pheg .
Thông tin thêm về chương trình PHEG có sẵn tại www.monteimerycountymd.gov/Biz-Resource/pheg/ . Các câu hỏi về chương trình nên được gửi trực tiếp đến BizinfoCovid19@monteimerycountymd.gov .

Để cập nhật thông tin mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận và theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontermoeryCountyInfo và Twitter @MontermoeryCoMD.

# # #

ID phát hành: 20-193
Truyền thông Liên hệ: Neil H. Greenberger 240-205-1915


Montgomery County Public Health Emergency Grant (PHEG) Program Applications Will Be Accepted Starting Mid-Afternoon on Wednesday, April 15
For Immediate Release: Tuesday, April 14, 2020

Montgomery County will begin accepting applications to its Public Health Emergency Grant (PHEG) program beginning mid-afternoon on Wednesday, April 15. The PHEG initiative is designed to help for-profit and nonprofit businesses with 100 employees or fewer during the current public health crisis.

A sample of the application is now available in English and Spanish on the PHEG program web page. The website provides information for businesses on how to prepare their grant applications. The sample applications will guide businesses in pulling together the information and documents required to file their applications.

A fact sheet describing eligibility and document requirements also will be available in Spanish, Amharic, French, Korean, Mandarin and Vietnamese.

The $20 million PHEG initiative is a collaborative effort between County Executive Marc Elrich and the Montgomery County Council. In addition to for-profit and nonprofit businesses, the program is open to businesses with no employees including sole proprietors and independent contractors.

Montgomery County’s PHEG program is intended to provide financial assistance to establishments that have experienced a significant reduction in revenue as a result of the current public health emergency. The County is encouraging businesses and nonprofit organizations to review other assistance programs and apply to those for which they are eligible.

The County will host webinars to answer questions and provide updates on the PHEG program starting at 9 a.m. Mondays through Saturdays. The first webinar will be held on Thursday, April 16. For links and instructions, visit www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/pheg.
More information on the PHEG program is available at www.montgomerycountymd.gov/Biz-Resources/pheg/. Questions about the program should be directed to BizinfoCovid19@montgomerycountymd.gov.

For the latest updates, visit the County’s COVID-19 website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD.

# # #

Release ID: 20-193
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25168

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views