Quận Montgomery loan tin thử nghiệm cho người có hẹn trước tại Wheaton Community Recreation Center vào thứ Tư ngày 19 tháng 5 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Y tế Quận Montgomer


HÔM NAY! Theo lịch hẹn, thử nghiệm # COVID19 có sẵn tại Trung tâm Giải trí Cộng đồng Wheaton. Để biết các tiêu chí thử nghiệm và thông tin về các trang web thử nghiệm địa phương bổ sung, hãy truy cập trang web của Quận.

Twitter account of Montgomery County MD
@ MontgomeryCoMD

TODAY! By appointment only, #COVID19 testing is available at the Wheaton Community Recreation Center. For testing criteria and information about additional local testing sites, visit the County’s website. https://buff.ly/2Tl4ovV # MoCo # StayHome # StaySafe
@ MoCoDHHS


Thông tin về thử nghiệm

Quận Montgomery hợp tác với Sở Y tế Maryland để cung cấp các thử nghiệm cho người có hẹn trước tại chỗ Khám Khói Xe (VEIP) ở White Oak (2121 Industrial Parkway). Thử nghiệm sẽ có vào ngày thứ Ba và thứ Năm cho người có hẹn trước, nếu có dụng cụ thử. Có những chỗ thử nghiệm khác tại các nơi Khám Khói Xe VEIP ở các quận Anne Arundel, Charles, Harford và Howard. Để có thêm thông tin về chương trình thử nghiệm, xin vào trang Maryland Department of Health website.

Bộ Y Tế và Nhân Sinh Quận Montgomery cũng đang cung cấp thử nghiệm theo hẹn tại Wheaton Community Recreation Center (11701 Georgia Avenue) và tại Upcounty Regional Services Center ở Germantown (12900 Middlebrook Road) kể từ ngày 27 tháng Tư.

Để đủ điều kiện được thử nghiệm tại bất kỳ địa điểm thử nghiệm nào mỗi người phải:

Đủ tiêu chuẩn thử nghiệm theo nhận định của nhân viên y tế có giấy phép. Nhân viên y tế sẽ hoàn thành đơn xin thử nghiệm trên mạng qua Maryland’s Chesapeake Regional Information System.
Sau khi nhân viên y tế gởi đơn đi, người cần thử nghiệm sẽ được hướng dẫn làm hẹn trực tuyến.
Cuộc hẹn sẽ được xác nhận và số thẻ sẽ được cung cấp.
Khi đến nơi, người được thử nghiệm sẽ phải trình giấy chứng minh buổi hẹn và thẻ ID có hình.
Quận đang làm việc để cung cấp các bác sĩ cho đường dây khẩn, các bác sĩ này qua việc trả lời điện thoại gọi vào có thể phân nhóm người gọi và giới thiệc họ đi thử nghiệm nếu thấy cần thiết. Đây là một dịch vụ quý giá cho những người không có bảo hiểm. Trang này sẽ được cập nhật khi đường điện thoại khẩn bắt đầu nhận điện thoại gọi tới.

Nếu bạn không có bảo hiểm sức khỏe, bạn có thể có đủ điều kiện tham gia chương trình Montgomery Cares. Montgomery Cares là:

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng cung cấp các dịch vụ y tế chủ yếu cho người lớn không có bảo hiểm trong Quận Montgomery.
Mười trạm y tê khác nhau cung cấp các dịch vụ trên hơn 25 địa điểm trong Quận Montgomery.
Nếu bạn không hội đủ điều kiện cho Medicaid, Medicare hay không đủ điều kiện cho chương trình trợ giúp sức khỏe qua hệ thống Maryland Health Connection, bạn có thể hội đủ điều kiện cho Montgomery Cares.
Vào trang mạng Montgomery Cares để có thông tin về các trạm y tế và địa điểm.
Muốn biết thêm thông tin về việc nộp đơn xin Medicaid, Medicare hay xin hưởng chương trình giúp đỡ sức khỏe qua hệ thống Maryland Health Connection, hãy truy cập trang mạng County Department of Health and Human Services.

Nếu bạn cảm thấy triệu chứng trở nặng, nên tìm cách để được khám chữa bệnh. Gọi trước khi đến để nhân viên y tế có thể phòng bị khi bạn đến.

Nếu muốn biết tin tổng quát về COVID-19 và hướng dẫn về các triệu chứng và thử nghiệm, gọi trung tâm chuyên lo vế COVID-19, số 240-777-1755. Trung tâm có nhân viên là y tá và mở cửa bảy ngày một tuần từ 8 giờ sáng tới 8 giờ chiều.

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ First African Methodist Episcopal từ 1 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ Sáu vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng trong năm 2022

  Theo tin của Nourish Now Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ 1st African Methodist Episcopal từ 1 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ…

  Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng ngày thứ Bảy lần thứ ba cho tháng 1-6 trong năm 2022

  Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng ngày…

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association