Đợt phân phối thực phẩm Grab N’ Go sẽ diễn ra tại Trung tâm East County Community Center vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Thứ Bảy này, ngày 23 tháng Năm đợt phân phối thực phẩm Grab N’ Go sẽ diễn ra tại Trung tâm East County Community Center vào lúc 10 giờ sáng. Chúng tôi tự hào được hợp tác với Kingdom Fellowship Church


Twitter of MoCo Rec
@ MoCoRec

This Saturday, May 23rd, the Grab N’ Go food distribution will take place at East County Community Center at 10am. We are proud to partner with Kingdom Fellowship Church
@ kfamechurch
, Council-member,
@ WillJawando
, and more on this important effort. #COVID19 #foodsecurity


You May Also Like

More From Author