Thực phẩm cho trẻ em: Bữa ăn Grab-And-Go tại Silver Diner từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Thực phẩm cho trẻ em: Bữa ăn Grab-And-Go tại Silver Diner từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào thứ Hai ngày 29 tháng…

Thực phẩm cho trẻ em: Bữa ăn Grab-And-Go tại Silver Diner từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Thực phẩm cho trẻ em: Đầu bếp nuôi gia đình THỨ SÁU, NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2020, 2 – 4 GIỜ CHIỀU Bữa ăn…

Drive Through Grab and Go Phân phối thực phẩm bữa ăn đóng hộp miễn phí tại Nhà thờ Peoples Community Baptist Church từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều vào Thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Drive Through Grab and Go Phân phối thực phẩm bữa ăn đóng hộp miễn phí tại Nhà thờ Peoples Community Baptist Church từ 1 giờ…

Phân phối thực phẩm miễn phí tại bãi đậu xe của đền Shri Mangal Mandir từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào Chủ Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Phân phối thực phẩm miễn phí tại bãi đậu xe của đền Shri Mangal Mandir từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào Chủ…

Sự kiện phân phối thực phẩm hộp rau và rau cho cộng đồng từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều vào thứ Năm ngày 18 tháng 6 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Đóng góp thực phẩm hộp THỨ NĂM, NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2020, 4 – 6 GIỜ CHIỀU phân phối hộp rau và rau cho…

Tặng trái cây và rau quả miễn phí cho cộng đồng của nông dân Hoa Kỳ từ 7 giờ sáng đến 12 giờ 30 chiều vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Tặng trái cây và rau quả miễn phí cho cộng đồng của nông dân Hoa Kỳ. Vị trí 200 W Diamond Ave Gaithersburg, MD Tuổi…

Nourish Now phân phối thực phẩm và thực phẩm chế biến sẵn tại Nhà thờ First AME Church of Gaithersburg từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều vào thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Nourish Now phân phối thực phẩm và thực phẩm chế biến sẵn THỨ SÁU, NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2020, 1 – 3 GIỜ CHIỀU…

Shady Grove Processing Facility and Transfer Station của Quận Montgomery sẽ hoạt động bình thường trở lại với giờ thay đổi bắt đầu thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020 khi Quận tiếp tục mở lại giai đoạn I

Theo tin của quận Montgomery Shady Grove Processing Facility and Transfer Station của Quận Montgomery sẽ hoạt động bình thường trở lại với giờ thay đổi bắt đầu thứ Sáu…