Thực phẩm cho trẻ em: Bữa ăn Grab-And-Go tại Silver Diner từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Thực phẩm cho trẻ em: Đầu bếp nuôi gia đình
THỨ SÁU, NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2020, 2 – 4 GIỜ CHIỀU
Bữa ăn Grab-And-Go, không có câu hỏi. Gia đình có thể nhận thay cho trẻ em.

Vị trí Bữa tối bạc: 236 Boardwalk Place, Gaithersburg, 20878
Tên Liên lạc Mary Porter
địa chỉ email liên lạc mporter@realfoodforkids.org
Liên kết www.realfoodforkids.org


Real Food for Kids: Chefs Feeding Families
FRIDAY, JUNE 26, 2020, 2 – 4PM
Grab-And-Go Meal, no questions asked. Families can pick up on behalf of children.

Location Silver Diner: 236 Boardwalk Place, Gaithersburg, 20878
Contact Name Mary Porter
Contact Email mporter@realfoodforkids.org
Link www.realfoodforkids.org…


https://www.montgomerycountymd.gov/mcg/calendar.html?trumbaEmbed=view%3Devent%26eventid%3D145485436

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association