Thực phẩm cho trẻ em: Bữa ăn Grab-And-Go tại Silver Diner từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

Thực phẩm cho trẻ em: Bữa ăn Grab-And-Go tại Silver Diner từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2020


Thực phẩm cho trẻ em: Đầu bếp nuôi gia đình
THỨ HAI, NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2020, 2 – 4 GIỜ CHIỀU
Bữa ăn Grab-And-Go, không có câu hỏi. Gia đình có thể nhận thay cho trẻ em.

Vị trí Bữa tối bạc: 236 Boardwalk Place, Gaithersburg, 20878
Tên Liên lạc Mary Porter
địa chỉ email liên lạc mporter@realfoodforkids.org
Liên kết www.realfoodforkids.org


Real Food for Kids: Chefs Feeding Families
MONDAY, JUNE 29, 2020, 2 – 4PM
Grab-And-Go Meal, no questions asked. Families can pick up on behalf of children.

Location Silver Diner: 236 Boardwalk Place, Gaithersburg, 20878
Contact Name Mary Porter
Contact Email mporter@realfoodforkids.org
Link www.realfoodforkids.org…


https://www.montgomerycountymd.gov/OPI/slider_calendar.html?trumbaEmbed=eventid%3D145485446%26view%3Devent%26-childview%3D

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views