Categories
Press Releases Thông Báo

Chương trình tài trợ ‘Reopen Montgomery’ của quận Montgomery ra mắt vào Thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 cho phép các doanh nghiệp nộp đơn ghi danh trực tuyến xin khoản tài trợ có thể lên tới 5.000 đô la để hỗ trợ chi phí khi mở lại

Theo tin của quận Montgomery Chương trình tài trợ ‘Reopen Montgomery’ của quận Montgomery ra mắt vào Thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Chương trình tài trợ ‘Reopen Montgomery’ cho doanh nghiệp nhỏ của quận Montgomery ra trang web với thông tin về cách cách nộp đơn xin tài trợ có thể lên tới 5.000 đô la cho các doanh nghiệp để hỗ trợ chi phí khi mở lại

Theo tin của quận Montgomery Chương trình tài trợ ‘Reopen Montgomery’ cho doanh nghiệp nhỏ của quận Montgomery ra trang web với thông tin về […]

Categories
Announcements Thông Báo

Thông điệp của MCPS gửi ngày 29 tháng 6 năm 2020 để cho Phụ Huynh tiếp tục tìm hiểu thông tin trong trường học tại Quận Montgomery như bản thăm dò ý kiến phụ huynh/người giám hộ mùa thu 2020, kế hoạch dịch vụ bữa ăn cho mùa hè, giữ trẻ em tại các cơ sở MCPS, và chương trình đọc sách mùa hè của Thư viện Công cộng Montgomery County

Theo tin MCPS của quận Montgomery Thông điệp của MCPS gửi ngày 29 tháng 6 năm 2020 để cho Phụ Huynh tiếp tục tìm hiểu […]