Montgomery County Recreation hiện đang mở ghi danh cho các chương trình ngoài trời bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

Ghi danh hiện đang mở hiện đang mở cho các chương trình ngoài trời bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2020


Ghi danh mở cho các chương trình mùa hè ngoài trời Montgomery County Recreation

Để phát hành ngay lập tức: Thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2020

Montgomery County Recreation đang cung cấp các chương trình và lớp học ngoài trời để thúc đẩy lối sống năng động và lành mạnh trong mùa hè này. Ghi danh hiện đang mở cho các chương trình ngoài trời, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8.

Các chương trình và hoạt động được thiết kế phù hợp với nhiều sở thích, trình độ kỹ năng và lứa tuổi. Các chương trình mùa hè ngoài trời bao gồm thể thao, khiêu vũ, tập thể dục và chăm sóc sức khỏe.

Để xem các chương trình có sẵn, hãy truy cập www.mocorec.com .

Các câu hỏi có thể được gửi qua email đến recreation.customerservice@monteimerycountymd.gov .

Để biết thông tin cập nhật nhất về Giải trí Quận Montgomery, hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter @MoCoRec hoặc Facebook tại @monteimerycountyrecreation .

# # #

Để biết các cập nhật mới nhất về Montgomery, hãy truy cập trang web của Quận và theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontermoeryCountyInfo và Twitter @MontermoeryCountyMD .

ID phát hành: 20-397
Truyền thông liên hệ: Carmen Berrios Martinez 240-328-4049


Registration is Open for Montgomery County Recreation Outdoor Summer Programs

For Immediate Release: Thursday, July 23, 2020

Montgomery County Recreation is offering outdoor programs and classes to promote active and healthy lifestyles this summer. Registration is now open for the outdoor programs, which begin Aug. 1.

Programs and activities are tailored to a variety of interests, skill levels and ages. Outdoor summer programs include sports, dance, exercise and wellness.

To view available programs, visit www.mocorec.com.

Questions can be emailed to recreation.customerservice@montgomerycountymd.gov.

For the most up-to-date information on Montgomery County Recreation, follow us on Twitter @MoCoRec or Facebook at @montgomerycountyrecreation.

# # #

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

For the latest Reopening Montgomery updates, visit the County’s website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCountyMD.

Release ID: 20-397
Media Contact: Carmen Berrios Martinez 240-328-4049


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25620

You May Also Like

More From Author