Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Francis Scott Key Middle School từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Francis Scott Key Middle School từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2020


Phân phối thực phẩm:300 hộp lấy và đi! một dịch vụ mỗi xe lei Drive Through
THỨ BẢY, NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2020, 10 GIỜ SÁNG – 12 GIỜ trưa
Địa chỉ: Trường trung học Francis Scott Key Middle School, 910 Schindler Drive, Silver Spring MD
Cho Người lớn
Khu vực Silver Spring
Liên kết www.montermoerycountymd.gov

WHAT: Food Distribution
300 boxes grab & go! one service per car. drive thru only
WHEN: SATURDAY, AUGUST 1, 2020, 10AM – 12PM
WHERE: Francis Scott Key Middle School, 910 Schindler Dr. Silver Spring MD 20903
Age Adult
Area Silver Spring
Link www.montgomerycountymd.gov…


 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association