Categories
Press Releases Thông Báo

Quận Montgomery Cung cấp Chích ngừa miễn phí cho Trẻ em Đi học trở lại từ mẫu giáo đến lớp 12 có sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu khi theo ngày giờ hẹn trong lịch tại các địa điểm ở Silver Spring và Germantown

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ cho phép các doanh nghiệp bổ sung mở cửa trở lại như một phần của Nguyên tắc […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 17 cho đến ngày 21 tháng 8 năm 2020 sẽ bao gồm các cách sử dụng: Zoom, Google Maps và Chủ nghĩa kích hoạt ảo để chống lại nạn phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát

Theo tin của quận Montgomery Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên […]