Quận Montgomery tăng thêm dịch vụ đi xe buýt bao gồm tất cả các tuyến Ride-On bắt đầu vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020 để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục mở cửa trở lại và cư dân đang hoạt động trở lại khi cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19 đã giảm


Theo tin của quận Montgomery

Quận Montgomery tăng thêm dịch vụ đi xe buýt để bao gồm tất cả các tuyến Ride-On bắt đầu vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020


Quận Montgomery tăng thêm dịch vụ đi xe buýt để bao gồm tất cả các tuyến Ride-On bắt đầu vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020 để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục mở cửa trở lại và cư dân đang hoạt động trở lại khi cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19 đã giảm

Để phát hành ngay lập tức: Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Montgomery County’s Department of Transportation (Sở Giao thông Vận tải Quận Montgomery – MCDOT) sẽ mở rộng dịch vụ xe buýt Ride On bắt đầu từ Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020 để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục mở cửa trở lại và cư dân đang hoạt động trở lại khi cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19 đã giảm. Tất cả các tuyến xe buýt mang nhãn hiệu Ride On và các tuyến Ride On Extra sẽ được phục vụ với mức tăng chung gần 40% vào các ngày trong tuần từ các mức dịch vụ hiện tại. Dịch vụ Flex theo yêu cầu vẫn bị treo.

MCDOT tiếp tục khuyến khích chỉ những chuyến đi thiết yếu để duy trì sức chứa xe buýt cho những người cần giao thông công cộng nhất để tiếp cận công việc và các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù tất cả các tuyến Ride On sẽ hoạt động nhưng năng lực hành khách vẫn giới hạn ở mức 15 đến 20 hành khách trên mỗi xe buýt (khoảng 40% công suất bình thường) để duy trì khoảng cách an toàn giữa các hành khách.

Dịch vụ đã bị giảm trong cuộc khủng hoảng sức khỏe khi MCDOT triển khai kế hoạch Dịch vụ “Essential Services” của nhóm được mở rộng thành kế hoạch “Essential Plus”.

Các nhà hoạch định Ride On sẽ giám sát chặt chẽ dữ liệu hành khách và phản hồi từ các hành khách để xác định các tuyến đường có mức nhu cầu cần thêm năng lực. Xe buýt bổ sung được đặt tại tất cả các trạm tàu ​​điện ngầm trong Quận và sẵn sàng triển khai đến bất kỳ tuyến dịch vụ gần đó đang gặp phải các mức nhu cầu mà xe buýt không thể đáp ứng theo lịch trình tiêu chuẩn.

Giờ phục vụ và tần suất xe buýt bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 sẽ được cung cấp trên tất cả các tuyến nhưng sẽ tiếp tục hoạt động trên cơ sở giảm và người lái được khuyến khích truy cập trang web lịch trình mới để biết thông tin chi tiết tại https://www.monteimerycountymd.gov/DOT -Transit / lịch trình.html .

Ứng dụng web Real Time Ride On sẽ không phản ánh lịch trình xe buýt tạm thời nhưng các địa điểm xe buýt thời gian thực sẽ hiển thị mà không có thông tin tuyến đường có thể nhận dạng cho những người lái xe thấy hữu ích khi xem xe buýt đang đến gần.

Một sự khác biệt đáng chú ý so với dịch vụ trước COVID-19 là không có tuyến xe buýt nào sẽ bắt đầu dịch vụ chạy sau nửa đêm. Một số điểm dừng xe buýt cụ thể thường bao gồm độ lệch tuyến tiêu chuẩn chẳng hạn như điểm dừng tại các trường không có hoạt động trong khuôn viên hiện tại, sẽ không được đưa vào kế hoạch dịch vụ sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 8.

Hành khách đi xe nên mong đợi các đường vòng và các điểm dừng xe buýt tiềm năng trên toàn hệ thống để đối phó với sự gián đoạn xây dựng mùa hè đang diễn ra. Thông tin thêm về tác động dịch vụ có thể được tìm thấy tại https://www.monteimerycountymd.gov/DOT-Transit/rideondelays.html

Chris Conklin, Giám đốc MCDOT cho biết, việc mở rộng để phục vụ tất cả các tuyến Ride On là một bước quan trọng trong việc hỗ trợ những người sống và làm việc tại Hạt. Toàn bộ đội của Ride Ride On đã làm việc chăm chỉ để đến điểm này nơi chúng tôi có thể cung cấp vận chuyển xe buýt trên toàn bộ khu vực dịch vụ. Tôi muốn cảm ơn các nhóm lập kế hoạch và hoạt động của chúng tôi vì sự cống hiến và hợp tác rất quan trọng để đạt được mức độ mở cửa trở lại và hỗ trợ cho cư dân của quận Montgomery và nền kinh tế nói chung.

Những thay đổi vận hành được thực hiện bởi MCDOT trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cho người đi xe buýt lên xe buýt sẽ vẫn được giữ nguyên. Tất cả hành khách được yêu cầu phải che mặt để lên máy bay và phải tiếp tục mặc áo che trong toàn bộ thời gian đi trên xe buýt. Tất cả các xe buýt đều có nguồn cung cấp mặt cho những người không thể tự cung cấp. Hơn 170.000 đã được phân phối trên xe buýt cho hành khách Ride On kể từ cuối tháng Tư.

Các tay đua được yêu cầu thực hiện những nỗ lực tốt nhất để duy trì khoảng cách vật lý tối đa giữa họ và những người lái khác không cùng nhà. Hành khách thường phải lên ở cửa sau của xe buýt, nhưng có thể lên qua cửa trước nếu cần một đoạn đường nối để chứa một khuyết tật hoặc xe đẩy.

Các dịch vụ Ride On vẫn miễn phí cho tất cả hành khách Thay đổi tạm thời được thực hiện trong cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Ben trong xe buýt sẽ tiếp tục được Department of General Services của Quận dọn dẹp hàng đêm với chất khử trùng cấp bệnh viện. Bộ lọc xe buýt và hệ thống thông gió cũng được xử lý mỗi đêm bằng chất khử trùng.

MCDOT đang tìm kiếm phản hồi từ người dùng Ride On về dịch vụ trong cuộc khủng hoảng sức khỏe và có kế hoạch phát hành cuộc khảo sát người lái tiếp theo vào giữa tháng 8 để tiếp cận các nỗ lực mở cửa trở lại.

Để có thông tin dịch vụ cập nhật nhất, người lái nên theo dõi @RideOnMCT trên Twitter, Facebook và Instagram, Ngoài ra thông tin có sẵn tại RideOnBus.com hoặc bằng cásh ghi danh các bản tin MCDOT.

# # #

Để cập nhật thông tin mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận và theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontermoeryCountyInfo và Twitter @MontermoeryCoMD .

ID phát hành: 20-413
Phương tiện liên lạc: Hannah Henn 240-777-8389


Montgomery County to Expand Ride On Bus Service to Include All Routes Beginning on Sunday, Aug. 2

For Immediate Release: Wednesday, July 29, 2020

Montgomery County’s Department of Transportation (MCDOT) will expand Ride On bus service starting Sunday, Aug. 2, to support businesses that continue to reopen and residents who are resuming activity previously reduced by the COVID-19 health crisis. All Ride On-branded bus routes and Ride On Extra routes will be in service, with an overall increase of nearly 40 percent on weekdays from current service levels. The on-demand Flex service remains suspended.

MCDOT continues to encourage only essential trips in order to maintain bus capacity for those who most need public transportation to access to work and essential services. While all Ride On routes will be in operation, ridership capacity remains limited to 15 to 20 passengers per bus (about 40 percent of normal capacity) to maintain a safe distance between riders.

Service was reduced during the health crisis as MCDOT implemented an “Essential Services” plan, which was expanded to an “Essential Plus” plan.

Ride On planners will closely monitor ridership data and feedback from riders to identify routes that have demand levels requiring additional capacity. Extra buses are stationed at all Metro stations in the County and are ready to deploy to any nearby service route that is experiencing levels of demand that cannot be met by buses under the standard schedule.

Service hours and bus frequency beginning Aug. 2 will be provided on all routes, but will continue to operate on a reduced basis and riders are encouraged to visit the new schedule webpage for detailed information at https://www.montgomerycountymd.gov/DOT-Transit/schedules.html.
The Ride On Real Time web application will not reflect the temporary bus schedules, but real time bus locations will be visible without identifiable route information for riders who find it helpful to view when a bus is approaching.

A notable difference from pre-COVID-19 service is that no bus routes will initiate service runs after midnight. Some specific bus stops typically included as standard route deviations, such as stops at schools that do not have current on-campus activity, will not be included in the service plan going into effect on Aug. 2.

Ride On passengers should expect detours and potential bus stop relocations across the system in response to ongoing summer construction disruptions. More information on service impacts can be found at https://www.montgomerycountymd.gov/DOT-Transit/rideondelays.html

“Expansion to serve all Ride On routes is a critical step in supporting people who live and work in the County,” said MCDOT Director Chris Conklin. “Ride On’s entire team worked hard to reach this point where we can provide bus transportation across the entire service area. I want to thank our planning and operations teams for the dedication and cooperation that have been critical to reach this level of reopening and support for Montgomery County’s residents and overall economy.”

Operational changes implemented by MCDOT during the health emergency for riders boarding buses will remain in place. All passengers are required to wear a face covering to board and must continue wearing the covering for the entire time riding on a bus. All buses have a supply of face coverings for those who cannot provide their own. More than 170,000 have been distributed on buses to Ride On passengers since late April.

Riders are asked to make best efforts to maintain maximum physical distance between themselves and other riders who are not from the same household. Passengers generally must board at the rear door of the bus, but can board through the front door if a ramp is needed to accommodate a disability or stroller.

Ride On services remain free to all passengers—a temporary change made during the health crisis.

Bus interiors will continue to be cleaned by the County’s Department of General Services on a nightly basis with hospital-grade disinfectant. Bus filter and ventilation systems also are treated each night with a disinfectant.

MCDOT is seeking feedback from Ride On users about service during the health crisis and plans to release its next rider survey in mid-August to access reopening efforts.

For the most up-to-date service information, riders should follow @RideOnMCT on Twitter, Facebook and Instagram, In addition, information is available at RideOnBus.com or by subscribing to MCDOT news releases.

# # #

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

For the latest updates, visit the County’s COVID-19 website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD.

Release ID: 20-413
Media Contact: Hannah Henn 240-777-8389https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25655

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views