Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi đi bộ hay lái xe tại nhiều địa điểm trong tuần: Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 – Thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi đi bộ hay lái xe tại nhiều địa điểm trong tuần: Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 – Thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2020


Quận công bố lịch kiểm tra COVID-19 cho tuần tới

Phát hành ngay lập tức: Thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020

Các quan chức y tế của Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 đi bộ và lái xe miễn phí tại nhiều địa điểm trong tuần tới. Phòng khám xét nghiệm miễn phí, không cần chỉ định của bác sĩ, không cần chỉ định. Cư dân có các triệu chứng nên gọi Đường dây Trợ giúp Xét nghiệm theo số 240-777-1755 để được hỗ trợ xét nghiệm. Kiểm tra tại nhà của Quận và sàng lọc các dịch vụ con người có sẵn cho những cư dân đủ điều kiện. Tìm thêm thông tin về thử nghiệm tại nhà và tính đủ điều kiện trên trang web thử nghiệm .

Các xét nghiệm ngoáy mũi tự quản lý được cung cấp tại các phòng khám xét nghiệm là của Phòng thí nghiệm Chẩn đoán CIAN ở Frederick, theo hợp đồng với Bộ Y tế Maryland. Các xét nghiệm này là xét nghiệm phân tử gạc trước nares. Còn được gọi là xét nghiệm PCR, xét nghiệm chẩn đoán này phát hiện vật chất di truyền của vi rút COVID-19 bằng kỹ thuật phòng thí nghiệm gọi là phản ứng chuỗi polymerase (PCR).

Thứ Hai, ngày 31 tháng 8

Trung tâm Giải trí Cộng đồng PlumGar Community Recreation Center
19561 Scenery Dr, Germantown, MD 20876
9 giờ sáng – 1 giờ chiều

Thư viện Wheaton & Trung tâm Giải trí Cộng đồng Community Recreation Center
11701 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20902
9 giờ sáng – 1 giờ chiều

Silver Spring Civic Building
One Veterans Plaza, Silver Spring
1 giờ chiều – 7 giờ tối

Thứ Ba, ngày 1 tháng 9

Trung tâm Giải trí White Oak Community Recreation Center
1700 April Ln, Silver Spring, MD 20904
9 giờ sáng – 1 giờ chiều

Thứ 4, ngày 2 tháng 9

Thư viện Wheaton Wheaton Libraryr& Trung tâm Giải trí Cộng đồng Community Recreation Center
11701 Georgia , Silver Spring
9 giờ sáng – 1 giờ chiều

CDC Mobile Trailer Lakeforest Mall
Phòng khám lái xe ngoài trời; lối đi bộ chào đón Bãi đậu xe gần
lối vào khu ẩm thực, ngay trước trạm trung chuyển Ride On
701 Russell Ave, Gaithersburg, MD 20877
9 giờ sáng – 1 giờ chiều

Thứ Năm, ngày 3 tháng 9

Trung tâm Giải trí Cộng đồng White Oak Community Recreation Center
1700 April Ln, Silver Spring, MD 20904
9 giờ sáng – 1 giờ chiều

Silver Spring Civic Building
One Veterans Plaza, Silver Spring
Veterans Pl, Silver Spring, MD 20910
1 giờ chiều – 7 giờ tối

Thứ sáu, ngày 4 tháng 9

Trung tâm Giải trí Cộng đồng PlumGar Community Recreation Center
19561 Scenery Dr, Germantown, MD 20876
9 giờ sáng – 1 giờ chiều

CDC Mobile Testing Trailer
Phòng khám lái xe ngoài trời; đi bộ chào mừng
Sở Giải trí Tòa nhà Hành chính
4010 Randolph Rd. Silver Spring, Md. 20902
9 giờ sáng – 1 giờ chiều

Tìm hiểu thêm về các phòng khám xét nghiệm miễn phí COVID-19 tại www.MoCoCOVIDTesting.org .

Để biết các bản cập nhật COVID-19 mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận cũng như bảng điều khiển dữ liệu của Quận hoặc theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontgomeryCountyInfo và Twitter @MontgomeryCountyMD .

# # #

ID phát hành: 20-459
Liên hệ phương tiện: Mary Anderson 240-777-6507


County Announces COVID-19 Testing Schedule for Upcoming Week

For Immediate Release: Friday, August 28, 2020

Montgomery County health officials will provide free walk-in and drive-thru COVID-19 testing at multiple sites during the upcoming week. Testing clinics are free, no doctor’s order is required, and no appointments are needed. Residents with symptoms should call the Testing Helpline at 240-777-1755 for assistance with testing. The County’s home-based testing and human services screening is available for eligible residents. Find more information on the home-based testing and eligibility on the testing website.

The self-administered nasal swab tests provided at the testing clinics are from CIAN Diagnostic Laboratories in Frederick, under a contract with the Maryland Department of Health. These tests are anterior nares swab molecular tests. Also called a PCR test, this diagnostic test detects genetic material of the COVID-19 virus using a lab technique called polymerase chain reaction (PCR).

Monday, Aug. 31

PlumGar Community Recreation Center
19561 Scenery Drive, Germantown
9 a.m. – 1 p.m.

Wheaton Library & Community Recreation Center
11701 Georgia Avenue, Silver Spring
9 a.m. – 1 p.m.

Silver Spring Civic Building
One Veterans Plaza, Silver Spring
1 p.m. – 7 p.m.

Tuesday, Sept. 1

White Oak Community Recreation Center
1700 April Lane, Silver Spring
9 a.m. – 1 p.m.

Wednesday, Sept. 2

Wheaton Library & Community Recreation Center
11701 Georgia Avenue, Silver Spring
9 a.m. – 1 p.m.

CDC Mobile Trailer Lakeforest Mall
Outdoor drive-up clinic; walk-ups welcome Parking lot near
food court entrance, directly in front of Ride On transfer station
701 Russell Avenue, Gaithersburg
9 a.m. – 1 p.m.

Thursday, Sept. 3

White Oak Community Recreation Center
1700 April Lane, Silver Spring
9 a.m. – 1 p.m.

Silver Spring Civic Building
One Veterans Plaza, Silver Spring
1 p.m. – 7 p.m.

Friday, Sept. 4

PlumGar Community Recreation Center
19561 Scenery Drive, Germantown
9 a.m. – 1 p.m.

CDC Mobile Testing Trailer
Outdoor drive-up clinic; walk-ups welcome
Recreation Department Administrative Building
4010 Randolph Road, Silver Spring
9 a.m. – 1 p.m.

Find out more about free testing clinics for COVID-19 at www.MoCoCOVIDTesting.org.

For the latest COVID-19 updates, visit the County’s COVID-19 website as well as the County’s data dashboard or follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCountyMD.

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

# # #

Release ID: 20-459
Media Contact: Mary Anderson 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=26737

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views