Quận Montgomery mở Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 giai đoạn 2 để cung cấp hỗ trợ tài chính cho những cư dân đủ điều kiện nên ghi danh càng sớm càng tốt vì quỹ có hạn


Theo tin của quận Montgomery

Quận Montgomery mở Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 giai đoạn 2 để cung cấp hỗ trợ tài chính cho những cư dân đủ điều kiện nên ghi danh càng sớm càng tốt vì quỹ có hạn .


Cập nhật: Quận Montgomery ra mắt Chương trình giảm tiền thuê COVID trị giá 20 triệu đô la: Hiện đang chấp nhận yêu cầu hỗ trợ cho thuê giai đoạn hai

Thứ 4, ngày 9 tháng 9 năm 2020

Các quan chức của Quận Montgomery hôm nay đã khởi động giai đoạn hai của Chương trình Cứu trợ Tiền thuê COVID để cung cấp hỗ trợ tài chính cho những cư dân đủ điều kiện. Được quản lý bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Quận (DHHS), chương trình sẽ chấp nhận đơn ghi danh trên cơ sở luân phiên trong khi vẫn còn quỹ.

Khoản tài trợ 20 triệu đô la từ Đạo luật Coronavirus Aid, Relief and Economic Security hoặc CARES mở rộng hỗ trợ cho thuê nhà và ngăn ngừa tình trạng vô gia cư cho các hộ gia đình có thu nhập thấp bị mất thu nhập do cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19. Nguồn tài trợ do Quận trưởng Marc Elrich giới thiệu và được Hội đồng Quận phê duyệt vào tháng Bảy.

Hơn 1 triệu đô la hỗ trợ tài chính đã được trao cho các hộ gia đình đủ điều kiện trong giai đoạn đầu của chương trình. DHHS đã tiếp tục duy trì một danh sách chờ hoạt động và quy trình yêu cầu hỗ trợ đã được sắp xếp hợp lý kể từ khi giai đoạn đầu tiên được giới thiệu vào đầu năm nay.

Những người thuê nhà đủ điều kiện phải xác nhận rằng họ có thu nhập dưới 60 phần trăm thu nhập trung bình trung bình, là $ 65,529 cho một gia đình ba người; rằng họ bị mất thu nhập do COVID-19; rằng họ đang phải gánh tiền thuê nhà và trả tiền thuê nhà; và họ đã là cư dân của Quận Montgomery kể từ tháng 2 năm 2020. Các hộ gia đình có thể có các thỏa thuận thuê nhà chính thức hoặc không chính thức.

Các hộ gia đình được chấp thuận có thể nhận được tới $ 4,000 cho khoản nợ tiền thuê nhà và một khoản tín dụng tiền thuê nhà cho các tháng trong tương lai, được trả trực tiếp cho chủ nhà khi có hợp đồng thuê nhà chính thức. Các hộ gia đình đủ điều kiện thuê nhà không chính thức sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà dựa trên chi phí thuê nhà hàng tháng của họ lên đến $ 4.000. Đối với các hộ gia đình thuê nhà không chính thức mà không đứng tên hợp đồng thuê nhà, khoản trợ cấp có thể được cấp trực tiếp cho người thuê. Tất cả hỗ trợ dựa trên sự sẵn có của quỹ.

Để biết thêm thông tin, bao gồm chi tiết về các yêu cầu của chương trình và đơn đăng ký trực tuyến có trên trang web COVID-19 của Quận . Các hộ có thể hoàn thiện hồ sơ trực tuyến hoặc liên hệ 311 để được hỗ trợ thêm. Những người thuê nhà đang phải đối mặt với tình trạng mất nhà ở ngay lập tức cũng nên gọi 311 để thảo luận về tình hình của họ với Dịch vụ Ổn định Gia cư Quận Montgomery.

Những hộ gia đình đã nhận được Trợ cấp Giảm tiền Thuê nhà COVID, Khoản trợ cấp của Chương trình Cứu trợ Nhà ở do Tiểu bang hỗ trợ (thông qua tài sản của họ), hoặc những người đang nhận được phiếu mua nhà không đủ điều kiện. Chương trình Giảm tiền Thuê nhà COVID-19 riêng biệt và khác với Chương trình Hỗ trợ Thuê nhà do Ủy ban Cơ hội Nhà ở điều hành, nhưng các hộ gia đình có thể nộp đơn cho cả hai.

Các đơn ghi danh sẽ được ưu tiên dựa trên các khu vực có ảnh hưởng COVID-19 cao nhất, với các hộ gia đình bên ngoài các vùng lân cận “có tác động cao” ban đầu được đưa vào danh sách chờ và liên hệ khi khả năng cho phép.

DHHS đã phát triển Chỉ số Phòng ngừa Vô gia cư để đánh giá tất cả các khu vực lân cận liên quan đến tác động của COVID-19, căng thẳng nhà ở và các yếu tố xã hội. Các đơn ghi danh sẽ được ưu tiên dựa trên các khu vực có ảnh hưởng COVID cao nhất, với các hộ gia đình bên ngoài các khu vực lân cận “có tác động cao” ban đầu được đưa vào danh sách chờ và được liên hệ khi khả năng cho phép. Điều này sẽ cho phép chương trình đảm bảo rằng thấu kính công bằng được sử dụng, nhận ra rằng các cộng đồng da màu đã bị COVID tác động đáng kể, trải qua tình trạng vô gia cư một cách không cân xứng và có nhiều khả năng bị đuổi ra khỏi nhà.

Để biết các bản cập nhật COVID-19 mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận cũng như bảng điều khiển dữ liệu của Quận hoặc theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontgomeryCountyInfo và Twitter @MontgomeryCountyMD .

# # #

ID phát hành: 20-488
Liên hệ phương tiện: Mary Anderson 240-777-6507


Update: Montgomery County Launches $20 Million COVID Rent Relief Program: Now Accepting Requests for Second Phase of Rental Assistance

For Immediate Release: Wednesday, September 9, 2020

Montgomery County officials today launched the second phase of the COVID Rent Relief Program to provide financial assistance to eligible residents. Administered by the County’s Department of Health and Human Services (DHHS), the program will accept applications on a rolling basis while funds remain available.

The $20-million funding from the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security or CARES act expands rental assistance and homelessness prevention to low-income households that have experienced a loss of income due to the COVID-19 health crisis. The funding was introduced by County Executive Marc Elrich and approved by the County Council in July.

More than $1 million in financial assistance was given to eligible households in the initial phase of the program. DHHS has continued to maintain an active waitlist and the process for requesting assistance has been streamlined since the first phase was introduced earlier this year.

Eligible renters must certify that they have income under 60 percent of the average median income, which is $65,529 for a family of three; that they lost income due to COVID-19; that they are rent-burdened and behind on rent; and that they have been a resident of Montgomery County since February 2020. Households may have formal or informal lease arrangements.

Approved households may receive up to $4,000 for rent arrears and a rent credit for future months, paid directly to the landlord when a formal lease agreement exists. Eligible households who have an informal rental arrangement will receive rental assistance based on their monthly rental costs up to $4,000. For households with informal rental arrangements that do not have a lease in their name, the grant may be provided directly to the tenant. All assistance is based on the availability of funds.

For more information, including details about program requirements and an online application are on the County’s COVID-19 website. Households can complete the online application or contact 311 for additional assistance. Renters facing an immediate loss of housing should also call 311 to discuss their situation with Montgomery County Housing Stabilization Services.

Households that have already received a COVID Rent Relief Grant, a State Assisted Housing Relief Program grant (through their property), or those who are receiving a housing voucher are not eligible. The COVID-19 Rent Relief Program is separate and different than the Rental Assistance Program operated by Housing Opportunities Commission, but households may apply to both.

Applications will be prioritized based on areas of highest COVID-19 impact, with households outside of the initial “high impact” neighborhoods placed on a waitlist and contacted as capacity allows.

DHHS has developed a Homeless Prevention Index to evaluate all neighborhoods in relation to COVID-19 impact, housing stress, and social determinants. Applications will be prioritized based on areas of highest COVID impact, with households outside of the initial “high impact” neighborhoods placed on a waitlist and contacted as capacity allows. This will enable to the program to ensure that an equity lenses is utilized, recognizing that communities of color have been significantly impacted by COVID, disproportionately experience homelessness, and are more likely to get evicted.

For the latest COVID-19 updates, visit the County’s COVID-19 website as well as the County’s data dashboard or follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCountyMD.

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

# # #

Release ID: 20-488
Media Contact: Mary Anderson 240-777-6507

Media Contact: Lorraine Driscoll 240-777-3627


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25688

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO THUÊ COVID-19

Đơn ghi danh cho chương trình này sẽ mở lúc 10:00 sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020.

Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 là gì?

Nhận thức được rằng đại dịch COVID-19 đang gây ra khó khăn tài chính chưa từng có cho nhiều cư dân Quận Montgomery cho non Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 cung cấp hỗ trợ tài chính dưới hình thức trả trợ cấp tiền thuê nhà. Chương trình này tìm cách lấp đầy khoảng trống cho những người bị mất thu nhập trong COVID-19.

Ghi danh nộp hồ sơ MỞ ngày 18 tháng 8 năm 2020 lúc 10:00 sáng và ĐÓNG ngày 31 tháng 8 năm 2020 lúc 2 giờ chiều.

Ứng dụng

Truy cập Cổng thông tin ứng dụng trực tuyến TẠI ĐÂY bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 năm 2020
https://wl.hochousingpath.com/

Các ứng dụng kỹ thuật số phải được hoàn thành bằng cách sử dụng cổng thông tin. Đơn ghi danh sẽ không được chấp nhận qua email.

Tải xuống phiên bản PDF bên dưới

Tiếng Anh
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-Application_Packet-ENGLISH-Round2.pdf

Español
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/Application_Packet_-_Spanish_-_Round_2.pdf

Tất cả các đơn ghi danh giấy PHẢI được đóng dấu ngày tháng và thời gian và được đặt trong hộp thả được chỉ định tại một trong các địa điểm sau:

10400 Derrick Avenue, Kensington, Maryland 20895
231 East Deer Park Drive, Gaithersburg, Maryland 20877
101 Lakeforest Boulevard # 200, Gaithersburg, Maryland 20877
880 Bonifant Street, Silver Spring, Maryland 20910

Thông tin cho thuê nhà

Như đã nêu trong đơn ghi danh và Câu hỏi thường gặp, mọi đơn ghi danh phải cung cấp đầy đủ tài liệu hỗ trợ trước thời hạn đã nêu bao gồm thông tin từ chủ nhà của quý vị. Để giúp quý vị thu thập thông tin nay thì quý vị có thể sử dụng biểu mẫu bên dưới. Khi được đặt trong phong bì dán kín, tên đầy đủ của quý vị (người nộp đơn) và “Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 – Tài liệu Cho thuê nhà” phải hiển thị ở bên ngoài phong bì.

Để truy cập Mẫu tài liệu cho thuê nhà NHẤP VÀO ĐÂY
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-Landlord_For_%20ENGLISH-Round2.pdf

Tính đủ điều kiện và các câu hỏi thường gặp

Nhấp vào bên dưới để biết các yêu cầu về tính đủ điều kiện và các câu hỏi thường gặp.

Các câu hỏi thường gặp – Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-FAQ-ENGLISH-Round2.pdf

Preguntas frecuentes – COVID- 19 Programa de asistencia de alquiler
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-FAQ-ENGLISH-Round2.pdf

Câu hỏi

Nếu quý vị ccó thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, hãy gửi email tới CDBG_RAP @ hocmc.org hoặc liên hệ với nhân viên Trung tâm cuộc gọi của chúng tôi tại help@hocmc.org hoặc (240) 627-9400.


COVID-19: Rent Relief Program – Phase 2

Información en Español

The COVID-19 Rent Relief Program provides short-term rental assistance to eligible households who have lost income due to the COVID-19 pandemic and caused them to fall behind on their rent. While funds are available, the program will provide up to $4,000 to eligible households to cover the cost for back rent (arrears) and/or a rent credit for future months. The program is funded through a $20 million supplemental appropriatin to the Department of Health and Human Services (DHHS).

For Phase 2 of the program, DHHS has developed a Homeless Prevention Index to evaluate all neighborhoods in relation to COVID-19 impact, housing stress, and social determinants. Applications will be prioritized based on areas of highest COVID impact, with households outside of the initial “high impact” neighborhoods (map available at bit.ly/mc-hpi-map) placed on a waitlist and contacted as capacity allows. This will enable to the program to ensure that an equity lens is utilized, recognizing that communities of color have been significantly impacted by COVID, disproportionately experience homelessness, and are more likely to get evicted.

We encourage all Montgomery residents who think they may be eligible to Apply Now!

Frequently Asked Questions:

I am struggling to pay my rent, is there assistance available?

If you are behind on your rent, assistance may be available through the Department of Health and Human Services’ (DHHS) Housing Stabilization Services. Please complete the online application, call 311 (240-777-0311) or complete a service request. A case worker will call you back to review your eligibility.

Who is eligible for the COVID Rent Relief Phase 2 Program?

Full eligibility will be determined by Housing Stabilization staff. Requirements may include:

Households must be at or below 60% AMI, based on the last 30 days of income (see table below).
Households must be paying at least 50% of their income on rent.
Income loss must be related to COVID-19.
Households must be at least one month behind on rent payments.
Must have applied for unemployment benefits (if eligible).
Must be a Montgomery County resident since at least February 2020.
Households may have formal or informal lease arrangements.
Family Size Max. Annual Household Income
60% AMI Max. Monthly Household Income
60% AMI
1 $51,000 $4,250
2 $58,260 $4,855
3 $65,529 $5,461
4 $72,780 $6,065
5 $78,660 $6,555
6 $84,480 $7,040
7 $90,300 $7,525
8 $96,120 $8,010
I have an agreement with a friend to pay for some of the household expenses, but do not have my own lease, am I still eligible for assistance?

Yes, you may still be eligible for assistance if you have an informal lease.

How much are you able to provide?

Eligible households with a formal lease will receive $4,000. Eligible households who have an informal rental arrangement will receive rental assistance based on their monthly rental costs up to $4,000.

Will I receive the money directly?

In most cases, the grant goes directly to the property owner as a credit against your rent bill. For households with informal rental arrangements that do not have a lease in their name, the grant may be provided directly to the tenant.

How do I apply?

Option 1 – Online Submission: You may submit your request directly to the DHHS website. You will be asked to answer questions and upload certain documents before you submit. You may also email documents to HSS@montgomerycountymd.gov.

Option 2 – 311: To request assistance, please create a 311 Service Request or call 311 (240-777-0311). You will be asked to provide information, including an email address (if available). In the service request summary box please add the number of adults and children, monthly rent, and current household income. Please list contact preference (email or phone) and any additional contact information in the “brief description” field. Callers who already have an open service request will be contacted by program staff to complete an application, and do not need to submit an additional request. Please keep the service request number and await contact from the program.

Option 3 – Outreach Worker: DHHS Outreach Workers will be visiting select sites to assist people in person with their submission. These events will be announced in advance at participating locations.

What documents do I need?

Self-Certification of COVID-19 Impact: You will be required to self-certify that you have had a loss of income (e.g., layoff, furlough, or termination from employment) or unexpected increase in medical, child care, or utility expenses due to COVID-19.
Income Verification: You will be required to provide documentation and/or self-certify that you have a gross household income that does not exceed the program limits based on household size.
Verification of Residency: You will be required to self-certify that you have been a resident in Montgomery County since at least February 2020.
Landlord Documentation: You must submit documentation from your landlord showing your monthly rental cost and that you are at least one-month delinquent in your rent.
Photo Identification: Copy of a Driver’s License, Photo ID, or passport for each adult member.
Unemployment Benefits: Households that may be eligible for unemployment must certify that they have applied or attempted to apply.
Do you require a Social Security Number as part of the application?

Social Security Numbers are not required. A photo ID will be required.

I do not have a letter from an employer, I am self-employed, or I do not have regular work hours. What do I do to verify my income?

You will be able to complete a self-certification using this form.

When is the deadline to request this assistance?

We strongly encourage you to apply as soon as possible, as the fund are limited, but there is not a set deadline to submit your request at this time.

What if I do not live in one of the targeted “high impact” neighborhoods?

The COVID Rent Relief Program – Phase 2 will prioritize households renting in “high impact” neighborhoods OR who are currently homeless. Households that are eligible, but do not live in the targeted “high impact” neighborhoods will be and contacted as program capacity allows.

I already called 311 and requested support from the DHHS COVID Rent Relief Program earlier this year, but I was put on a waitlist and never received assistance. How do I know if I am on the waitlist? And do I need to apply again?

No, you do not need to apply again if you are already on the waitlist. Housing Stabilization staff will be contacting everyone that has called into 311 to assist you in completing the application.

I already received funding from the first phase of the DHHS COVID Rent Relief Program or another rental assistance program earlier this year. Can I apply again for more funds?

If you have already received assistance through the DHHS COVID Rent Relief Program – Phase 1 earlier this year or the State Assisted Housing Relief Program, you are NOT eligible to receive funds.

For all other DHHS rental assistance programs, the standard 12-month benefit cap has been waived during this public health emergency. If you meet the other eligibility requirements, you may still receive a benefit. Additionally, if you received assistance through the Housing Opportunities Commission (HOC) COVID Rental Assistance Program, you may still receive a benefit.

I applied for the COVID-19 Rental Assistance Program through the HOC in August. Is this the same program?

No, the DHHS COVID-19 Rent Relief Program is separate and different than the HOC COVID-19 Rental Assistance Program with different eligibility guidelines. This program is administered through DHHS’ Housing Stabilization Services. The COVID-19 Rental Assistance Program is administered by the Housing Opportunities Commission and has its own eligibility guidelines. Households may apply to both programs. If you think you may be eligible for the COVID-19 Rent Relief Program, based on the eligibility above, complete the online application, call 311 or complete an online service request.

What is counted as income for eligibility for the COVID-19 Rent Relief Program?

The program will look at any income from the previous 30 days. This includes, but is not limited to: wages, social security, cash assistance, unemployment (pending or currently receiving).

Will I have to report this money on my 2020 taxes?

No, in most cases the grant goes directly to the property owner as a credit against your rent bill.

What documents do I need?

Documents are needed to verify identity, income, residence, back due rent, and ongoing rent responsibility. Additionally, households that may be eligible for unemployment must show that they have applied or attempted to apply.

Do you require a social security number as part of the application

Social Security Numbers are not required. A photo ID will be required.

Will accepting this assistance be counted as public charge?

DHHS is not a legal authority on public charge. We would recommend you contact the following legal resources if you have a concern:

Protecting Immigrant Families
Gilchrist Center
Maryland Health Connection
One Nation AAPI (frequently asked questions in Spanish & multiple Asian languages)
Justice in Aging
I was able to pay my rent up until now, but do not think I will be able to pay next month, can I get help?

Unfortunately, this program is only available to households behind on their rent. If you find yourself in that position, please call again at that point.

Will I have to pay this money back?

No, this is not a loan. You will not have to pay the County back.

My landlord says I need to leave immediately if I cannot pay everything in full. Where am I supposed to go?

Only a sheriff, with a court order can evict you. Please reach out to Landlord and Tenant Affairs at 240-77-0311 and the Police Department non -emergency line at 301-279-8000. Additional information is available on the DHCA COVID-19 website.

I have a Court summons for an eviction hearing, what should I do?

We encourage you to participate in the court proceedings as you may be eligible for a COVID related delay in eviction. Please review the information available on the DHCA COVID-19 website.

You May Also Like

More From Author