Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam trong thành phố Silver Spring thuộc tiểu bang Maryland

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam MỪNG TẾT TÂN SỬU + Thứ Năm ngày 11 tháng Hai (Ba Mươi Tết): Lễ Giao…