Thông Báo của Quận Montgomery Về Quỹ Hỗ Trợ Cho Người Thuê Nhà đủ điều kiện hiện trong Giai đoạn Ba có thể nộp đơn ghi danh


Theo tin của quận Montgomery & BMH

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Để tường, nếu cần giúp đỡ,

và xin phổ biến cho những đồng hương cũng đang cần giúp đỡ…

Chúc may mắn…

BMH ///
Washington, D.C

Thông Báo của Quận Montgomery
Về Quỹ Hỗ Trợ Cho Người Thuê Nhà

Nếu Quý Vị là cư dân của Quận Mongomety, gặp khó khăn về tiền thuê nhà, do ảnh hưởng của ác dịch Covid 19 ?

Nếu Hội đủ điều kiện, Quý Vị có thể sẽ được trợ giúp đến 12,000 đô la, để trả tiền nhà còn thiếu,
hay dùng để trả tiền nhà trong tương lai..

** Ai là có đủ điều kiện để được trợ giúp ?

– Là những người có trường hợp sau đây:

1.- Vì ảnh hưởng của Covid 19 nên đã mất thu nhập .

2.- Đang thiếu chủ nhà í nhất là 1,000 đô là hay nhiều hơn.

3.- Có lợi tức gia đình bằng hay dưới 50% của những người có thu nhập trung bình trong khu vực, trong 30 ngày qua.

4.- Đã cư ngụ trong quận Montgomery ít nhất từ tháng 8/2020.

Xin vào online để điền đơn: https://bit.ly/mocorent

Hay gọi cho số điện thoại để được giúp đỡ: 240-777-0311


CƯ DÂN QUẬN MONTGOMERY CÓ THỂ NHẬN TRỢ GIÚP TỚI $12,000 ĐỂ TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ CÒN THIẾU
VÀ/HOẠ C MỘT KHOẢN TÍN DỤ NG ĐỂ TRẢ CHO NHỮNG
THÁNG TRONG TƯƠNG LAI (XEM CHI TIẾT BÊN DƯỚI).
CƯ DÂN ĐÃ NHẬN TRỢ GIÚP CỦA HHS COVID RENT RELIEF HỘ I ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN THÊM TIỀN.

AI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN?

NHỮNG NGƯỜI:
THU NHẬP BỊ MẤT VÌ COVID-19
TIỀN THU NHẬP GIA ĐÌNH CỦA 30 NGÀY TRƯỚC Ở MỨC 50% AMI (MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH TRONG VÙNG) HOẶC DƯỚI LÀ CƯ DÂN QUẬN MONTGOMERY KỂ TỪ THÁNG 8 NĂM 2020 NỢ CHỦ NHÀ HIỆN TẠI, ÍT NHẤT $1,000 TRỞ LÊN.


Quận Montgomery Thông Báo Chương trình giảm tiền thuê $ 59 triệu COVID-19: Các đơn ghi danh cho Giai đoạn Ba Hiện có sẵn

Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Những người thuê nhà ở Quận Montgomery đủ điều kiện hiện có thể nộp đơn xin giảm tiền thuê COVID-19. Giai đoạn thứ ba của chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người thuê nhà đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Được quản lý bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) của Quận, chương trình sẽ chấp nhận đơn ghi danh trên cơ sở luân phiên trong khi vẫn còn ngân quỹ.

Truy cập www.mc311.com/rentrelief để đăng ký trực tuyến, xem các câu hỏi thường gặp và nhận thêm thông tin chi tiết về chương trình. Những người trong các hộ gia đình không có truy cập internet hoặc những người cần hỗ trợ điền đơn xin vui lòng gọi 311 (240-777-0311).

59 triệu đô la bổ sung cho 21 triệu đô la trong đạo luật Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) tài trợ cho Quận đã dành riêng cho Chương trình Cứu trợ Thuê nhà COVID. Nguồn vốn được thông qua Bộ Tài chính Hoa Kỳ và bao gồm 31 triệu đô la phân bổ trực tiếp và 28 triệu đô la từ phân bổ của Nhà nước. Hai giai đoạn đầu tiên của chương trình đã cung cấp hơn 16 triệu đô la cho đến nay cho hơn 4.000 hộ gia đình của Quận.

“Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không tương xứng đến đời sống kinh tế của những người thuê nhà nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi và chúng tôi phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ họ ở trong nhà của họ,” Marc Elrich, Giám đốc điều hành Montgomery County cho biết. “Giai đoạn ba của quỹ cứu trợ cho thuê nhà sẽ giúp ích khi chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng nhiều tiền hơn đang được chuyển đến các gia đình này. Chúng tôi biết ơn Phái đoàn Quốc hội và Phái đoàn Tiểu bang của chúng tôi, cùng với các chính phủ liên bang và tiểu bang đã hỗ trợ và giúp đỡ tài chính của họ. ”

Chương trình Cứu trợ Tiền thuê nhà cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ gia đình có thu nhập thấp đã bị mất thu nhập do đại dịch COVID-19. DHHS đã tiếp tục duy trì một danh sách chờ hoạt động và quy trình yêu cầu hỗ trợ đã được sắp xếp hợp lý kể từ khi giai đoạn đầu tiên được giới thiệu vào năm ngoái.

Những người thuê nhà của quận yêu cầu hỗ trợ từ Chương trình Giảm tiền Thuê nhà COVID-19 phải xác nhận rằng hộ gia đình có thu nhập dưới một số tiền nhất định; bị mất thu nhập do COVID-19; chậm trả ít nhất 1.000 đô la tiền thuê nhà; và họ đã là cư dân của Quận Montgomery kể từ tháng 8 năm 2020. Các hộ gia đình có thể có các thỏa thuận thuê nhà chính thức hoặc không chính thức và có thể ghi danh lại tiền ngay cả khi họ đã nhận được hỗ trợ trong các phiên bản trước đó của chương trình.

Các hộ gia đình được chấp thuận có thể nhận được tới 12.000 đô la cho khoản nợ tiền thuê nhà và một khoản tín dụng tiền thuê nhà cho những tháng trong tương lai, được trả trực tiếp cho chủ nhà. Số tiền trợ cấp cuối cùng sẽ xem xét hỗ trợ cho thuê đã nhận được từ bất kỳ chương trình địa phương, tiểu bang hoặc liên bang nào. Tất cả hỗ trợ dựa trên sự sẵn có của quỹ.

Các hộ gia đình đã nhận được Trợ cấp Giảm tiền Thuê nhà COVID-19, một khoản trợ cấp của Chương trình Cứu trợ Nhà ở do Tiểu bang Hỗ trợ (thông qua tài sản của họ) hoặc là những người nhận phiếu mua nhà vẫn đủ điều kiện.

DHHS đã phát triển Chỉ số Phòng ngừa Vô gia cư để đánh giá tất cả các khu vực lân cận liên quan đến tác động của COVID-19, căng thẳng về nhà ở và các yếu tố quyết định xã hội. Các ứng dụng sẽ được ưu tiên dựa trên các khu vực có ảnh hưởng COVID-19 cao nhất với các hộ gia đình ở các khu vực lân cận “có tác động cao” ban đầu (bản đồ có sẵn tại bit.ly/mc-hpi-map ) được ưu tiên xử lý. Điều này sẽ cho phép chương trình đảm bảo rằng thấu kính công bằng được sử dụng nhận ra rằng các cộng đồng da màu đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi COVID-19, trải qua tình trạng vô gia cư một cách không cân xứng và có nhiều khả năng bị đuổi ra khỏi nhà.

Những người thuê nhà đang đối mặt với việc mất nhà ở ngay lập tức cũng nên gọi số 311 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối vào ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu để được kết nối với Dịch vụ Ổn định Nhà ở của DHHS.

Để biết các cập nhật COVID-19 mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận cũng như bảng điều khiển dữ liệu của Quận , hoặc theo dõi Quận Montgomery trên Facebook  @MontgomeryCountyInfo  và Twitter  @MontgomeryCoMD . 

# # #

ID phát hành: 21-241
Liên hệ phương tiện: Mary Anderson 240-777-6507


https://www.montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/COVID19_RentReliefProgram.html

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views