Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng vào Mỗi ngày thứ Bảy đầu tiên & ngày thứ Bảy lần thứ 3 trong tháng 5 & 6 và năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Montgomery Blair High School từ 10 giờ sang cho đến hết Thực phẩm vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong tháng 5 & 6 năm 2021.
.
WHAT: Produce Distribution
WHEN: Every first and third Saturday in May & June 2021 from 9 am – 1 pm
WHERE: Montgomery Blair High school, 51 University Blvd E, Silver Spring, MD 20901
Age Teens, Adult, Seniors, Family
Area Silver Spring
Contact Name Erica Bizzell
Contact Phone 301-244-9475‬
Contact Email outreach@overflowcitychurch.com
Cost Free
 • webmasterVMont

  Related Posts

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Theo tin của quận Montgomery Các quan chức Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt; Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị…

  You Missed

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024