Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Sharp Street United Methodist Church từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa vào sáng Ngày thứ Bảy lần thứ ba cho mỗi tháng trong năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Sharp Street United Methodist Church từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng ngày thứ Bảy lần thứ ba cho mỗi tháng trong năm 2021.

WHAT: Food Distributed on the Third Saturday of Every Month
WHEN: Every f third Saturday in 2021 from 10 am – 12 pm
WHERE: 1310 Olney-Sandy Spring Rd, Sandy Spring, MD, 20860

Food Distributed on the Third Saturday of Every Month.
10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Location 1310 Olney-Sandy Spring Rd, Sandy Spring, MD, 20860
Age Adult
Area All
Contact Name Sharp Street UMC
Contact Phone 301-774-7047
Contact Email sharppraise@verizon.net
Cost Free
Link sharpstreetumc.org
You May Also Like

More From Author