Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường tiểu học Washington Grove Elementary School từ 1 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ Năm trong năm 2021


Theo tin của quận Montgomery & Asian American Health Initiative

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường tiểu học Washington Grove Elementary School từ 11 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ Năm trong năm 2021

WEEKLY FAMILY DISTRIBUTION SCHEDULE
Phân phối Thực phẩm miễn phí cho lái xe Drive By tại trường Washington Grove Elementary từ 1 giờ 30 chiều đến 3 giờ chiều vào thứ Năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021.
WHAT: Grab & Go: Boxed Groceries while supplies last. Drive by only.
WHEN: THURSDAY – OCTOBER 14 from 1:30 pm – 3 pm
WHERE:
Washington Grove Elementary School
8712 Oakmont Street Gaithersburg, MD 20877
You May Also Like

More From Author