Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Seneca Creek Community Church Episcopal từ 2 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ Hai trong năm 2021


Theo tin của Seneca Creek Community Church Episcopal

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Seneca Creek Community Church Episcopal từ 2 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ Hai trong năm 2021

WEEKLY FAMILY DISTRIBUTION SCHEDULE
Phân phối Thực phẩm miễn phí cho lái xe Drive By tại nhà thờ Seneca Creek Community Church Episcopal từ 2 giờ chiều vào thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021.
WHAT: Choice Pantry Food Distribution.Walk up to right side of building near loading dock.
WHEN: THURSDAY – OCTOBER 18 from 2 pm to 3 PM
WHERE: Seneca Creek Community Church, 13 Firstfield Road, Gaithersburg, Md 20878
Area Upcounty
Contact Name Lindsay Wise
Contact Email Lindsay@senecacreek.org
Homepage

You May Also Like

More From Author