Tiêm chủng COVID miễn phí sẵn có cho trẻ em 5-11 tuổi từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều vào Thứ Bảy ngày 18 và Chủ Nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021

Theo tin của quận Montgomery Tiêm chủng miễn phí sẵn có cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào cuối tuần này QUẬN MONTGOMERY Hãy Chấm dứt COVID! Thứ Bảy, ngày…

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học High Point High School từ 9 giờ sáng vào Mỗi Sáng thứ Bảy Ngày 4, 11, 18 trong tháng 12 năm 2021

Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trunk học High Point High School từ 9 giờ sáng vào Mỗi Sáng thứ Bảy Ngày 4, 11,…