Tiêm chủng COVID miễn phí sẵn có cho trẻ em 5-11 tuổi từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều vào Thứ Bảy ngày 18 và Chủ Nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021


Theo tin của quận Montgomery


Tiêm chủng miễn phí sẵn có cho trẻ em từ 5-11
tuổi vào cuối tuần này

QUẬN MONTGOMERY
Hãy Chấm dứt COVID!

Thứ Bảy, ngày 18/12
10:00 sáng – 6:00 chiều

Trường Benjamin Banneker Middle School
14800 Perrywood Drive
Burtonsville, MD 20866

Trường Gaithersburg Middle School
2 Teachers Way
Gaithersburg, MD 20877

Trường Neelsville Middle School
11700 Neelsville Church Road
Germantown, MD 20876

Chủ Nhật, ngày 19/12
10:00 sáng – 6:00 chiều

Trường Briggs Chaney Middle School
1901 Rainbow Drive
Silver Spring, MD 20905

Trường Martin Luther King Jr. Middle School
13737 Wisteria Drive
Germantown, MD 20874

Trường Takoma Park Middle School
7611 Piney Branch Road
Takoma Park, MD 20912

Thứ Bảy, ngày 18/12 và Chủ Nhật, ngày 19/12
10:00 sáng đến 6:00 chiều

Yêu cầu đặt lịch hẹn. Loại Vắc-xin: Pfizer – Dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
Để đặt lịch hẹn, vui lòng scan (quét) mã QR phía trên
Hoặc vào trang: www.montgomerycountymd.gov/partnerships/vaxappoint.html

Thứ Bảy, ngày 18/12 và Chủ Nhật, ngày 19/12
GOVAXMOCO.com


COVID-19 Vaccine Appointment Options

COVID-19 Vaccination Appointments (5-11-year-old PEDIATRIC DOSES ONLY) (Saturday, December 18, 2021):
Benjamin Banneker Middle School (10:00am – 6:00pm)
14800 Perrywood Dr, Burtonsville, MD 20866
https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/6116340902

Gaithersburg Middle School (10:00am – 6:00pm)
2 Teachers Way, Gaithersburg, MD 20877
https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/0924264101

Neelsville Middle School (10:00am – 6:00pm)
11700 Neelsville Church Rd, Germantown, MD 20876
https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/9810206241

COVID-19 Vaccination Appointments (5-11-year-old PEDIATRIC DOSES ONLY) (Sunday, December 19, 2021):
Briggs Chaney Middle School (10:00am – 6:00pm)
1901 Rainbow Dr, Silver Spring, MD 20905
https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/9239201678
Martin Luther King Jr. Middle School (10:00am – 6:00pm)
13737 Wisteria Dr, Germantown, MD 20874
https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/6138020912
Takoma Park Middle School (10:00am – 6:00pm)
7611 Piney Branch Rd, Takoma Park, MD 20912
https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/3617729082


https://www.montgomerycountymd.gov/partnerships/vaxappoint.html

You May Also Like

More From Author