Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học High Point High School từ 9 giờ sáng vào Mỗi Sáng thứ Bảy Ngày 8, 15, 22, 29 trong tháng 1 năm 2022


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học High Point High School từ 9 giờ sáng vào Mỗi Sáng thứ Bảy Ngày 8, 15, 22, 29 trong tháng 1 năm 2022.

WHAT: Kingdom Fellowship Grab ‘n Go at High Point High School

WHEN: Every Saturday in January 2022 from 9 am while supply last

WHERE: High Point High School,3601 Powder Mill Rd #3502, Beltsville, MD 20705

Area East County
Contact Name Kingdom Fellowship
Cost FREE
Link www.kingdom.global
You May Also Like

More From Author