Sở Dịch vụ Cấp phép Quận Montgomery sẽ làm kiểm tra sàn ván miễn phí vào tháng 5 để kỷ niệm ‘Tháng an toàn tòa nhà’


Theo tin của quận Montgomery


Sở Dịch vụ Cấp phép Quận Montgomery sẽ làm kiểm tra sàn ván miễn phí vào tháng 5 để kỷ niệm ‘Tháng an toàn tòa nhà’

Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Sở Dịch vụ Cấp phép Quận Montgomery (DPS) sẽ làm kiểm tra sàn ván ở miễn phí cho các chủ nhà như một phần của lễ kỷ niệm hàng năm vào tháng 5 với tên gọi “Tháng An toàn Xây dựng”.

Chiến dịch Tháng An toàn Xây dựng thường niên lần thứ 42 năm nay, “An toàn cho mọi người: Quy tắc xây dựng trong hành động”, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy tắc xây dựng trong việc đảm bảo an toàn nơi mọi người sống, làm việc và học tập. Những ngôi nhà và tòa nhà được xây dựng tuân thủ các quy tắc an toàn của tòa nhà và các nhân viên thực thi các quy tắc này là điều cần thiết để giúp các cộng đồng trở nên có giá cả phải chăng, khả năng phục hồi và tiết kiệm năng lượng và nước.

“Chương trình kiểm tra sàn ván khu dân cư miễn phí của chúng tôi được thiết kế để thông báo cho cư dân Quận Montgomery về việc bảo trì boong và giúp họ và khách của họ được an toàn,” Quận trưởng Marc Elrich nói. “Những cuộc hẹn này diễn ra chưa đầy 15 phút. Chúng tôi khuyến khích cư dân của Quận tận dụng cơ hội này và lên lịch kiểm tra bảo trì sàn ván để họ có thể học hỏi trực tiếp từ các thanh tra viên của chúng tôi về tình trạng của boong của họ. ”

Cư dân nên gọi đến hệ thống tổng đài trung tâm của Quận theo số MC311 hoặc 240-777-0311 để tìm hiểu thêm về chương trình kiểm tra boong và lên lịch kiểm tra. Cư dân cũng có thể lên lịch kiểm tra trực tuyến bằng cách truy cập trang web DPS và gửi yêu cầu dịch vụ . Các yêu cầu không được ẩn danh. Trong phần mô tả của biểu mẫu trực tuyến, cư dân nên lưu ý rằng họ đang yêu cầu kiểm tra bảo trì sàn ván và bao gồm địa chỉ tài sản và thông tin liên hệ ở đầu biểu mẫu.

“Sau khi đến hiện trường, một thanh tra viên sẽ kiểm tra cấu trúc hỗ trợ của sàn ván, tập tin đính kèm sổ cái và tình trạng tổng thể của kết cấu.”,
Jim Sackett nói (DPS residential inspections manager – giám đốc thanh tra khu dân cư của DPS). “Kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2009, hơn 1.400 sàn ván đã được kiểm tra như một phần của chương trình này.”

Quận không cung cấp kiểm tra sàn ván miễn phí ở các thành phố Gaithersburg và Rockville vì các thành phố tự quản có các phòng ban và quy trình cấp phép riêng của họ.

Các chủ đề chiến dịch hàng tuần của Tháng An toàn Tòa nhà năm nay sẽ bao gồm:

Ngày 1-8 tháng 5: Lập kế hoạch cho một ngày mai An toàn và Bền vững
Ngày 9-15 tháng 5: Khám phá các Nghề về An toàn Tòa nhà
Ngày 16 đến ngày 22 tháng 5: Tìm hiểu Bốn giai đoạn Xử trí Khẩn cấp
23-31 tháng 5: Tạo nguồn cung cấp nước dồi dào và an toàn
Giám đốc điều hành Quận Elrich và Hội đồng Quận dự kiến ​​sẽ đưa ra tuyên bố chung về Tháng An toàn Tòa nhà vào Thứ Ba, ngày 10 tháng Năm.

Tìm hiểu thêm về Tháng An toàn Tòa nhà tại www.buildingsafetymonth.org và tham gia cuộc trò chuyện trên phương tiện truyền thông xã hội bằng cách sử dụng #MoCoDPS và # BuildingSafety365.

# # #

ID phát hành: 22-225
Liên hệ Phương tiện: Sonya Burke , 240-777-6272
Danh mục: An toàn công cộng


Free Residential Deck Inspections Will be Made in May by the Montgomery County Department of Permitting Services to Celebrate ‘Building Safety Month’
For Immediate Release: Tuesday, April 12, 2022

The Montgomery County Department of Permitting Services (DPS) will offer homeowners free, residential deck inspections as part of its annual celebration of May as “Building Safety Month.”

This year’s 42nd annual Building Safety Month campaign, “Safety for All: Building Codes in Action,” raises awareness about the importance of building codes in ensuring safety where people live, work and learn. Homes and buildings built in compliance with building safety codes, and the officials who enforce the codes, are essential to help communities become affordable, resilient and energy and water efficient.

“Our free, residential deck inspection program is designed to keep Montgomery County residents informed about deck maintenance and to help them and their guests stay safe,” said County Executive Marc Elrich. “These appointments take less than 15 minutes. We encourage County residents to take advantage of this opportunity and schedule a deck maintenance inspection so they can learn firsthand from our inspectors about the condition of their deck.”

Residents should call the County’s central call system at MC311 or 240-777-0311 to learn more about the deck inspection program and to schedule an inspection. Residents also can schedule an inspection online by visiting the DPS website and submitting a service request. The requests may not be anonymous. In the description section of the online form, residents should note they are requesting a deck maintenance inspection and include the property address and contact information at the top of the form.

“Once on site, an inspector will check the support structure of the deck, ledger attachment and the overall condition of the structure,” said Jim Sackett, DPS residential inspections manager. “Since the program began in 2009, more than 1,400 decks have been inspected as part of this program.”

The County does not provide free deck inspections in the cities of Gaithersburg and Rockville because the municipalities have their own permitting departments and protocols.

This year’s Building Safety Month weekly campaign themes will include:

May 1-8: Planning for a Safe and Sustainable Tomorrow
May 9-15: Exploring Careers in Building Safety
May 16-22: Understanding the Four Phases of Emergency Management
May 23-31: Creating a Safe and Abundant Water Supply
County Executive Elrich and the County Council are scheduled to issue a joint Building Safety Month proclamation on Tuesday, May 10.

Learn more about Building Safety Month at www.buildingsafetymonth.org and join the conversation on social media using #MoCoDPS and #BuildingSafety365.

# # #

Release ID: 22-225
Media Contact: Sonya Burke, 240-777-6272
Categories: Public Safety


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=40379

You May Also Like

More From Author