Địa điểm các hộp bỏ phiếu có sẵn cho cuộc bầu cử sơ bộ của Gubernatorial năm 2022ở trong Quận Montgomer cho đến 8 giờ tối Thứ Ba ngày 19 tháng 7 năm 2022


Theo tin của quận Montgomery

Hội đồng bầu cử tiểu bang Maryland

Quận Montgomery – Địa điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ của Gubernatorial năm 2022 Condado de Montgomery

Bạn có thể gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện, hoặc bạn có thể gửi lá phiếu đã hoàn chỉnh, đã bỏ phiếu của mình tại một địa điểm hòm phiếu ở Quận Montgomery. Đơn giản chỉ cần đặt lá phiếu đã điền đầy đủ thông tin của bạn vào phong bì gửi lại, ký tên vào lời tuyên thệ trên phong bì, niêm phong phong bì trả lại và mang nó đến một thùng đựng đồ trong quận. Các hộp bỏ phiếu sẽ được chuyển vào các thời điểm khác nhau. Các hộp bỏ phiếu sẽ có sẵn đến 8PM, Thứ Ba, ngày 19 tháng Bảy ( 8PM). Các thùng bỏ phiếu được giám sát và bảo mật bởi các quan chức bầu cử đáng tin cậy . Các lá phiếu được các nhóm bầu cử lưỡng đảng lấy ra từ các hộp thả hàng ngày. Các hộp thả không phải là tài sản của Bưu điện Hoa Kỳ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng bầu cử địa phương của bạn. Danh sách này có thể được cập nhật để bao gồm các vị trí hộp thả mới khi chúng có sẵn. Để biết thông tin cập nhật về vị trí, hãy truy cập https://election.maryland.gov/voting/documents/Primary_Ballot_Drop_Box_List.pdf .
Danh sách này có thể thay đổi.

Các địa điểm này đã có sẵn để sử dụng ngay bây giờ

Trung tâm Hoạt động tại Bohrer Park
506 South Frederick Avenue
Gaithersburg, MD 20877

Trường trung học Albert Einstein
11135 Newport Mill Road
Kensington, MD 20895

Trung tâm giải trí cộng đồng Bauer Drive
14625 Bauer Drive
Rockville, MD 20853

Bethesda-Chevy Chase High School
4301 East-West Highway
Bethesda, MD 20814

Bette Carol Thompson Scotland Neighborhood Recreation Centre
7700 Scotland Drive
Potomac, MD 20854

Thành phố Rockville
111 Đại lộ Maryland
Rockville, MD 20850
(Bãi đậu xe ở Tòa thị chính | Estacionamiento de la Municipalidad ) (Hộp lái lên)

Trường trung học Clarksburg
22500 Wims Road
Clarksburg, MD 20871

Đại tá Zadok Magruder High School
5939 Muncaster Mill Road
Rockville, MD 20855

Trung tâm Giải trí Cộng đồng Damascus
25520 Oak Drive
Damascus, MD 20872

Trường trung học Damascus
25921 Ridge Road
Damascus, MD 20872

Trung tâm Giải trí Cộng đồng Quận Đông
3310 Gateshead Manor Way
Silver Spring, MD 20904

Tòa nhà văn phòng điều hành
101 Monroe Street
Rockville, MD 20850

Friendship Heights Village Center
4433 South Park Avenue
Chevy Chase, MD 20815

Trường trung học Gaithersburg
101 Trung tâm Giáo dục Đại lộ
Gaithersburg, MD 20877 Trung tâm Giải trí

Cộng đồng Germantown 18905 Kingsview Road Germantown, MD 20874 Gwendolyn E. Coffield Community Recreation Centre 2450 Lyttonsville Road Silver Spring, MD 20910

James Hubert Blake High School
300 Norwood Road
Silver Spring, MD 20905

Jane E. Lawton Community
Recreation Centre
4301 Willow Lane
Chevy Chase, MD 20815

John F. Kennedy High School
1901 Randolph Road
Silver Spring, MD 20902

Longwood Community Recreation Centre
19300 Georgia Avenue
Brookeville, MD 20833

Margaret Schweinhaut Senior Centre
1000 Forest Glen Road
Silver Spring , MD 20901

Marilyn J. Praisner Community
Recreation Centre
14906 Old Columbia Pike
Burtonsville, MD 20866

Trung tâm Giải trí Cộng đồng Mid-County
2004 Queensguard Road
Silver Spring, MD 20906

Hội đồng bầu cử quận Montgomery
18753 North Frederick Avenue
Gaithersburg, MD 20879
(Hộp lái xe)

Trường trung học Montgomery Blair
51 University Boulevard East
Silver Spring, MD 20901

Trung tâm hội nghị Montgomery Co.
, Marriott Bethesda North
5967 Executive Boulevard
North Bethesda, MD 20852

Trung tâm Giải trí Cộng đồng Nancy H. Dacek N. Potomac
13850 Travilah Road
Rockville, MD 20850

Trường trung học Northwest
13501 Richter Farm Road
Germantown, MD 20874

Northwood High School
919 University Boulevard West
Silver Spring, MD 20901

Paint Branch High School
14121 Old Columbia Pike
Burtonsville, MD 20866

Poolesville High School
17501 West Willard Road
Poolesville, MD 20837

Trung tâm giải trí cộng đồng Potomac
11315 Falls Road
Potomac, MD 20854

Trường trung học
Quince Orchard 15800 Quince Orchard Road
Gaithersburg, MD 20878

Richard Montgomery High School
250 Richard Montgomery Drive
Rockville, MD 20852

Robertson Park Youth Centre
801 Rabbitt Road
Gaithersburg, MD 20878

Rockville High School
2100 Baltimore Road
Rockville, MD 20851

Sandy Spring Tình nguyện Sở Cứu hỏa
17921 Brooke Road
Sandy Spring, MD 20860

Seneca Valley High School
19401 Crystal Rock Drive
Germantown, MD 20874

Sherwood High School
300 Olney-Sandy Spring Road
Sandy Spring, MD 20860

Silver Spring Civic Building
1 Veterans Place
Silver Spring, MD 20910

Trường trung học Springbrook
201 Valley Brook Drive
Silver Spring, MD 20904

Trung tâm cộng đồng Takoma Park
7500 Maple Avenue
Công viên Takoma, MD 20912

Thomas S. Wootton High School
2100 Wootton Parkway
Rockville, MD 20850

Upper County Community Recreation Centre
8201 Emory Grove Road
Gaithersburg, MD 20877

Walt Whitman High School
7100 Whittier Boulevard
Bethesda, MD 20817

Trường trung học Walter Johnson
6400 Rock Spring Drive
Bethesda, MD 20814

Trường trung học Watkins Mill
10301 Apple Ridge Road
Gaithersburg, MD 20879

Trường trung học Wheaton
12401 Dalewood Drive
Silver Spring, MD 20906

Thư viện Wheaton & Trung tâm Giải trí Cộng đồng
11701 Georgia Avenue
Wheaton, MD 20902

Trung tâm Giải trí Cộng đồng White Oak
1700 April Lane
Silver Spring, MD 20904

Trường tiểu học Wilson Wims
12520 Blue Sky Drive
Clarksburg, MD 20871

Trường trung học Winston Churchill
11300 Gainsborough Road
Potomac, MD 20854


Maryland State Board of Elections | Junta Electoral del Estado de Maryland
Montgomery County – Ballot Drop Off Locations for the 2022 Gubernatorial Primary

You can return your ballot by mail, or you can drop off your completed, voted ballot at a drop box location in Montgomery County. Simply place your completed ballot in the return envelope, sign the oath on the envelope, seal the return envelope and take it to a drop box in the county. Ballot drop boxes will be delivered at different times. The drop boxes will be available through 8PM, Tuesday, July 19th (8PM) Please make sure your oath is signed on the return envelope or the ballot will not count. Ballot drop boxes are monitored and secured by trusted election officials. Ballots are retrieved from drop boxes daily by bipartisan election teams. The drop boxes are not property of the United States Postal Service. If you have any questions, please contact your local election office. This list may be updated to include new drop box locations as they become available. For location updates, visit

https://elections.maryland.gov/voting/documents/Primary_Ballot_Drop_Box_List.pdf.
This list is subject to change.

These locations are available for use now | Estas ubicaciones ya están desponibles
Activity Center at Bohrer Park
506 South Frederick Avenue
Gaithersburg, MD 20877

Albert Einstein High School
11135 Newport Mill Road
Kensington, MD 20895

Bauer Drive Community Recreation Center
14625 Bauer Drive
Rockville, MD 20853

Bethesda-Chevy Chase High School
4301 East-West Highway
Bethesda, MD 20814

Bette Carol Thompson Scotland Neighborhood Recreation Center
7700 Scotland Drive
Potomac, MD 20854

City of Rockville
111 Maryland Avenue
Rockville, MD 20850
(City Hall Parking Lot | Estacionamiento de la Municipalidad) (Drive-up Box)

Clarksburg High School
22500 Wims Road
Clarksburg, MD 20871

Col. Zadok Magruder High School
5939 Muncaster Mill Road
Rockville, MD 20855

Damascus Community
Recreation Center
25520 Oak Drive
Damascus, MD 20872

Damascus High School
25921 Ridge Road
Damascus, MD 20872

East County Community Recreation Center
3310 Gateshead Manor Way
Silver Spring, MD 20904

Executive Office Building
101 Monroe Street
Rockville, MD 20850

​ Friendship Heights Village Center
4433 South Park Avenue
Chevy Chase, MD 20815

Gaithersburg High School
101 Education Boulevard
Gaithersburg, MD 20877

Germantown Community
Recreation Center
18905 Kingsview Road
Germantown, MD 20874

Gwendolyn E. Coffield Community Recreation Center
2450 Lyttonsville Road
Silver Spring, MD 20910

James Hubert Blake High School
300 Norwood Road
Silver Spring, MD 20905

Jane E. Lawton Community
Recreation Center
4301 Willow Lane
Chevy Chase, MD 20815

John F. Kennedy High School
1901 Randolph Road
Silver Spring, MD 20902

Longwood Community Recreation Center
19300 Georgia Avenue
Brookeville, MD 20833

Margaret Schweinhaut Senior Center
1000 Forest Glen Road
Silver Spring, MD 20901

Marilyn J. Praisner Community
Recreation Center
14906 Old Columbia Pike
Burtonsville, MD 20866

Mid-County Community Recreation Center
2004 Queensguard Road
Silver Spring, MD 20906

Montgomery County Board of Elections
18753 North Frederick Avenue
Gaithersburg, MD 20879
(Drive-up Box)

Montgomery Blair High School
51 University Boulevard East
Silver Spring, MD 20901

Montgomery Co. Conference Center
Marriott Bethesda North
5967 Executive Boulevard
North Bethesda, MD 20852

Nancy H. Dacek N. Potomac Community
Recreation Center
13850 Travilah Road
Rockville, MD 20850

Northwest High School
13501 Richter Farm Road
Germantown, MD 20874

Northwood High School
919 University Boulevard West
Silver Spring, MD 20901

Paint Branch High School
14121 Old Columbia Pike
Burtonsville, MD 20866

Poolesville High School
17501 West Willard Road
Poolesville, MD 20837

Potomac Community Recreation Center
11315 Falls Road
Potomac, MD 20854

Quince Orchard High School
15800 Quince Orchard Road
Gaithersburg, MD 20878

Richard Montgomery High School
250 Richard Montgomery Drive
Rockville, MD 20852

Robertson Park Youth Center
801 Rabbitt Road
Gaithersburg, MD 20878

Rockville High School
2100 Baltimore Road
Rockville, MD 20851

Sandy Spring Volunteer Fire Department
17921 Brooke Road
Sandy Spring, MD 20860

Seneca Valley High School
19401 Crystal Rock Drive
Germantown, MD 20874

Sherwood High School
300 Olney-Sandy Spring Road
Sandy Spring, MD 20860

Silver Spring Civic Building
1 Veterans Place
Silver Spring, MD 20910

Springbrook High School
201 Valley Brook Drive
Silver Spring, MD 20904

Takoma Park Community Center
7500 Maple Avenue
Takoma Park, MD 20912

Thomas S. Wootton High School
2100 Wootton Parkway
Rockville, MD 20850

Upper County Community Recreation Center
8201 Emory Grove Road
Gaithersburg, MD 20877

Walt Whitman High School
7100 Whittier Boulevard
Bethesda, MD 20817

Walter Johnson High School
6400 Rock Spring Drive
Bethesda, MD 20814

Watkins Mill High School
10301 Apple Ridge Road
Gaithersburg, MD 20879

Wheaton High School
12401 Dalewood Drive
Silver Spring, MD 20906

Wheaton Library & Community Recreation Center
11701 Georgia Avenue
Wheaton, MD 20902

White Oak Community Recreation Center
1700 April Lane
Silver Spring, MD 20904

Wilson Wims Elementary School
12520 Blue Sky Drive
Clarksburg, MD 20871

Winston Churchill High School
11300 Gainsborough Road
Potomac, MD 20854


MRide On and Metro Bus Routes
Available to Take Residents to
Montgomery County’s 14 Early Voting
Centers During Primary Election
For Immediate Release: Tuesday, June 28, 2022
Early voting in Montgomery County for the 2022 Gubernatorial Primary Election will be
available at 14 early voting centers from 7 a.m. to 8 p.m. from Thursday, July 7, through
Thursday, July 14, including Saturday and Sunday. Montgomery County Department of
Transportation (MCDOT) Ride On bus service has several routes available to transport voters to
the early voting centers located throughout the County.
Montgomery County Ride On and Metrobus routes that will serve early voting centers:
Activity Center at Bohrer Ride On route 59
Bauer Drive Community Recreation Center Ride On route 48
Damascus Community Recreation Center Ride On route 90
Executive Office Building Ride On routes 44, 46, 47, 54, 56
Germantown Community Recreation Center Ride On route 98
Jane E. Lawton Community Recreation Center, Ride On route 34 (closest)
Marilyn J. Praisner Community Recreation Center Metrobus routes Z6 and Z7
Mid-County Community Recreation Center Ride On routes 26, 39 and 49
Nancy H. Dacek North Potomac Community Rec. Center Ride On route 301
Potomac Community Recreation Center Ride On route 37
Sandy Spring Volunteer Fire Station Ride On routes 52 and 53
Metrobus routes Y2 and Y8
Silver Spring Civic Building Ride On routes 12, 13, 14, 15, 16, 19
Metrobus route F4
Wheaton Library & Community Recreation Center Ride on routes 9 and 31,
Metrobus routes Y2, Y7 and Y8
White Oak Community Recreation Center Ride on route 10 and
Metrobus routes Z6 and Z8
“In Montgomery County, a large portion of our population relies on public transportation for
essential trips,” said MCDOT Director Chris Conklin. “Buses allow for inclusion, connectedness
and advancement. We want to ensure that all of our residents, regardless of income or ability,
can get to polling sites.”
Residents can look up scheduled Ride On bus routes by location here. For information on the
approved early voting centers and hours of operation, go to the early voting information page.
Ride On bus fare remains free throughout July for all riders.
For the most up-to-date service information, riders should follow @RideOnMCT
on Twitter, Facebook, YouTube, and Instagram. In addition, information is available at
RideOnBus.com, by subscribing to receive email alerts
at www.montgomerycountymd.gov/govdelivery, or texting MONTGOMERY RIDEON to 468311
to receive text alerts.
For more information on MCDOT programs and services
visit montgomerycountymd.gov/mcdot, follow @MCDOTNow on Twitter, Facebook and
Instagram and subscribe to MCDOT’s “Go Montgomery!” newsletter.
# # #
Media Contact: Emily DeTitta 240-372-2282 or emily.detitta@montgomerycountymd.gov


https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/dropbox.html

You May Also Like

More From Author