Ghi danh mở cho tới thứ Sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022 cho Chương trình huấn luyện vận động miễn phí kéo dài 8 tháng dành cho cư dân Quận Montgomery

Theo tin của quận Montgomery Cư dân được Khuyến khích Nộp đơn Tham gia Khóa đào tạo Bênh vực Hành động Cộng đồng của Quận Montgomery Thứ Hai, ngày 22…

Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thay đổi trong 4 ‘Streeteries’ cho mùa thu năm 2022

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về bốn ‘Streeteries’ cho mùa thu hứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022 Lưu ý: Phiên…

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng ngày thứ Bảy trong tuần thứ ba hàng tháng trong năm 2022

Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng ngày…

2022 Montgomery County Agricultural Fair : Hội chợ nông nghiệp Montgomery County ngày 12 đến 20 tháng 8 năm 2022

Theo tin của quận Montgomery Hội chợ nông nghiệp Montgomery County sắp tới sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 20 tháng 8 sẽ là chủ đề của phiên…

Địa Điểm chích ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi trong phòng tại các trường học vào cuối tuần ngày 6 và 7 tháng 8 năm 2022

Theo tin của quận Montgomery COVID VACCINATION FOR 6 MONTHS TO 5 YEAR OLD CHILDREN. Montgomery County Public Schools is partnering with Montgomery County Department of Health to vaccinate children…