Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thay đổi trong 4 ‘Streeteries’ cho mùa thu năm 2022


Theo tin của quận Montgomery


Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về bốn ‘Streeteries’ cho mùa thu
hứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022

Lưu ý: Phiên bản trước của bản phát hành này đã tham chiếu sai một cuộc khảo sát từ M-NCPPC trong phần Phố Newell của bản phát hành này. Phiên bản này cũng làm rõ ngôn ngữ trong Phần Phố Newell.

Bốn “Streeteries” được tạo ra vào đầu năm 2020 bởi Montgomery County như một khái niệm tạm thời để hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn từ các tác động kinh tế của COVID-19 và cho phép người dân tụ tập tự do trên các đường phố công cộng cấm ô tô hiện đang được đánh giá lại để tránh đại dịch tiếp tục giảm bớt. Các Streeteries của Quận bao gồm Phố Newell ở Silver Spring, Đại lộ Price ở Wheaton và các đại lộ Norfolk và Woodmont ở Bethesda.

Quận đã làm việc với các cộng đồng xung quanh mỗi địa điểm để thiết lập một kế hoạch dài hạn cho mỗi không gian. Streeteries sẽ tiếp tục theo một số cách, mặc dù một số sẽ thay đổi khái niệm của họ.

Sở Giao thông Vận tải Quận Montgomery (MCDOT) đã quản lý việc đóng cửa các đường phố đối với các phương tiện giao thông như một phần của kế hoạch Streeteries. Các đường phố bị đóng cửa đã cho phép người dân và doanh nghiệp sử dụng không gian công cộng cho các hoạt động trên đường phố như đi xe đạp, đi bộ, ăn uống ngoài trời và hoạt động bán lẻ. Việc quản lý các không gian và thu thập phản hồi của cộng đồng do các Trung tâm Dịch vụ Khu vực (RSC) tương ứng của Quận phụ trách.

“Streeteries đã cung cấp một giải pháp thiết thực cho một vấn đề liên quan đến đại dịch,” Quận trưởng Marc Elrich nói. “Họ phục vụ như những không gian tụ họp rất cần thiết trong thời kỳ đại dịch và cung cấp một giải pháp sáng tạo. Hiện tại khi tình hình đã thay đổi, chúng tôi đã làm việc với cộng đồng trong từng khu vực để quyết định cách thức các không gian này sẽ tiếp tục hoạt động. Streeteries đã cho thấy những khả năng mới và tôi muốn xem làm thế nào chúng tôi có thể tiếp tục một số hình thức của các hoạt động này khi chúng tôi vượt ra ngoài việc chỉ cố gắng đáp ứng các hoạt động trong phạm vi hạn chế của đại dịch. ”

Streeteries nói chung, đã có các doanh nghiệp khách sạn tham gia và cho phép tiêu thụ rượu ở các khu vực công cộng mà trước đây đã vượt quá giới hạn.

“Mô hình Streetery đã chứng tỏ là một lựa chọn hiệu quả và phổ biến ở một số khu vực và các doanh nghiệp được cấp phép đã đảm bảo thành công bia trách nhiệm dịch vụ bán rượu bia,” Giám đốc Dịch vụ Đồ uống có cồn Kathie Durbin nóu. “Dịch vụ bán rượu bia cam kết cộng tác liên tục với những người có giấy phép để cộng đồng có thể tiếp tục thưởng thức Streeteries một cách an toàn,”
á
Các kế hoạch tương lai cho bốn Streeteries cho mùa thu, được xác định bởi ý kiến ​​đóng góp từ các cộng đồng tương ứng của họ:

Newell Street, Silver Spring

Đưởng Newell Street sẽ mở cửa lại cho ô tô sau Ngày Lao động. Tuy nhiên, nó sẽ đóng cửa cho các phương tiện giao thông cho các sự kiện công cộng theo lịch trình trong suốt cả năm.

Price Avenue

Đại lộ Price Avenue, Wheaton sẽ vẫn hoạt động như một Streetery trong tương lai gần.

Mid-County RSC đã chỉ ra rằng họ đang tìm cách mở rộng Streetery để có nhiều người đi xe đạp và đi bộ hơn. Một cuộc họp cộng đồng liên quan đến Streetery được lên kế hoạch vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 để thu thập thêm ý kiến ​​phản hồi của cộng đồng về các cách để phù hợp hơn với giao thông dành cho người đi bộ.

Vào mùa thu này, Ủy ban Vệ sinh Ngoại ô Washington (WSSC) đã lên kế hoạch sửa chữa các cơ sở của mình nằm dưới Đại lộ Price. Công việc có thể yêu cầu WSSC tạm thời đóng Streetery trong vài ngày.

Norfolk Avenue, Bethesda

Đại lộ Norfolk sẽ vẫn hoạt động như một Streetery và không cho xe cộ đi lại trong tương lai gần.

Woodmont Avenue, Bethesda

Đại lộ Woodmont Avenue Streetery sẽ tạm thời bị đình chỉ và một phần mở cửa trở lại sau Ngày Lao động trong quá trình xây dựng Đường dành cho Xe đạp Woodmont Avenue đã được lên kế hoạch từ lâu và đã được xây dựng một phần. Việc xây dựng dự kiến ​​sẽ bắt đầu sau Ngày Lao động.

Bethesda-Chevy Chase RSC đang thực hiện một cuộc khảo sát để thu thập phản hồi từ người dân và doanh nghiệp. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để phát triển các kế hoạch dài hạn cho Streetery. Chủ sở hữu của các bất động sản liền kề (Federal Realty Investment Trust) đang lên kế hoạch thiết kế lại do tư nhân tài trợ để tăng sức chứa ăn uống ngoài trời. Các quyết định thiết kế lâu dài vẫn chưa được đưa ra, và Quận sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng để giữ khu vực này như một trung tâm ăn uống ngoài trời trong khi có khả năng khôi phục lưu lượng giao thông qua khu nhà.

Streeteries là một phần của chương trình Đường phố Chung của MCDOT , bao gồm các túi nhỏ hơn được chỉ định để giải trí trong thời kỳ đại dịch và cho phép các doanh nghiệp sử dụng chỗ đậu xe ven đường và vỉa hè.

Nhiều doanh nghiệp trong số đó đã hoạt động bình thường trở lại. Các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động với các chỗ ở liên quan đến COVID-19, không có chỉ định của Streetery, sẽ cần phải có giấy phép của Quận sau Ngày Lao động để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về khả năng tiếp cận. Streeteries có các yêu cầu về khả năng tiếp cận được tích hợp trong thiết kế của họ.

“Trong thời gian đại dịch xảy ra, chúng tôi đã nới lỏng yêu cầu cho phép sử dụng lều và không gian quán cà phê trên vỉa hè để hỗ trợ các doanh nghiệp,” Giám đốc Sở Dịch vụ Cấp phép Mitra Pedoeem cho biết. “Mặc dù chúng tôi sẽ làm việc với các doanh nghiệp sau Ngày Lao động, nhưng họ sẽ cần liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Giấy phép nếu họ chưa có giấy phép lều và quán cà phê ngoài trời để đảm bảo họ tuân thủ các yêu cầu về khả năng tiếp cận.”

Trong những tháng mùa đông, các địa điểm Streetery có thể bị tạm ngừng nếu xảy ra các điều kiện bão lớn về mùa đông.

“Streeteries đã thay đổi không thể phủ nhận cách chúng ta nhìn nhận về quyền công cộng. năng lực lâu dài của Streetery địa phương của họ”, Giám đốc MCDOT Chris Conklin nói. Chúng tôi lạc quan rằng những con phố này sẽ tiếp tục phục vụ tốt cho công chúng. ”

Để biết thông tin về các chương trình và dịch vụ MCDOT, hãy truy cập montgomerycountymd.gov/mcdot , theo dõi @MCDOTNow trên Twitter , Facebook và Instagram và đăng ký “Go Montgomery!” Của MCDOT. bản tin.

# # #

ID phát hành: 22-443
Liên hệ Phương tiện: Emily DeTitta 240-372-2282
Danh mục: ABS , Giao thông vận tải


Montgomery County Provides Updates on Four ‘Streeteries’ for Fall
For Immediate Release: Tuesday, August 23, 2022

Note: An earlier version of this release erroneously referenced a survey from M-NCPPC in the Newell Street portion of this release. This version also clarifies language within the Newell Street Section.

Four “Streeteries” that were created in early 2020 by Montgomery County as a temporary concept to support businesses struggling from the economic impacts of COVID-19 and allow residents to gather freely on public streets closed to cars are now being reevaluated for fall as the pandemic continues to ease. The County’s Streeteries include Newell Street in Silver Spring, Price Avenue in Wheaton and Norfolk and Woodmont avenues in Bethesda.

The County has been working with communities around each location to establish a long-term plan for each space. The Streeteries will continue in some fashion, although some will change their concept.

The Montgomery County Department of Transportation (MCDOT) has managed the closing of streets to vehicles as part of the Streeteries plans. The closed streets have allowed residents and businesses to use public spaces for in-street activities such as biking, walking, outdoor dining and retail activity. Management of the spaces and collection of community feedback has been led by the County’s respective Regional Service Centers (RSCs).

“The Streeteries have provided a practical solution to a pandemic-related problem,” said County Executive Marc Elrich. “They served as much-needed gathering spaces during the pandemic and provided a creative solution. Now as the situation has changed, we worked with the community in each area to decide how these spaces will continue to operate. The Streeteries showed new possibilities and I would like to see how we might continue some form of these activities as we move beyond just trying to accommodate the activities within the constraints of the pandemic.”

Streeteries generally, have had hospitality businesses involved and allow for alcohol consumption in public areas that were off limits previously.

“The Streetery model proved an effective and popular option in some areas and licensed businesses successfully ensured responsible alcohol service,” said Alcohol Beverage Services Director Kathie Durbin. “Alcohol Beverage Services is committed to ongoing collaboration with license holders so that communities can continue to enjoy the Streeteries safely,”

Future plans for the four Streeteries for fall, as determined by input from their respective communities:

Newell Street, Silver Spring

Newell Street will reopen to cars after Labor Day. However, it will close to vehicular traffic for scheduled public events throughout the year.

Price Avenue, Wheaton

Price Avenue will remain in operation as a Streetery for the foreseeable future.

The Mid-County RSC has indicated that it is looking to expand the Streetery to be more inclusive of bicyclists and walkers. A community meeting regarding the Streetery is planned for late September or early October to gather additional community feedback on ways to better accommodate pedestrian traffic.

This fall, the Washington Suburban Sanitary Commission (WSSC) has planned repairs to its facilities that run under Price Avenue. The work may require WSSC to temporarily close the Streetery for a few days.

Norfolk Avenue, Bethesda

Norfolk Avenue will remain in operation as a Streetery, and closed to vehicles, for the foreseeable future.

Woodmont Avenue, Bethesda

The Woodmont Avenue Streetery will be temporarily suspended, and partially reopened to traffic after Labor Day during construction of the long-planned and partially constructed Woodmont Avenue Cycle Track. Construction is expected to commence after Labor Day.

The Bethesda-Chevy Chase RSC is circulating a survey to gather feedback from residents and businesses. Survey results will be used in developing long-term plans for the Streetery. The owner of the adjacent properties (Federal Realty Investment Trust) is planning a privately funded redesign to increase outdoor dining capacity. Long-term design decisions have not been made, and the County will continue to work with the community to keep the area as a hub for outdoor dining while potentially restoring traffic movement through the block.

The Streeteries were part of MCDOT’s Shared Streets program, which included smaller pockets designated for recreation during the pandemic and allowed businesses to use streetside parking spaces and sidewalks.

Many of those businesses have already returned to normal operations. Businesses that are still operating with COVID-19-related accommodations, without the Streetery designation, will need to have County permits after Labor Day to ensure accessibility requirements are met. Streeteries have accessibility requirements built into their designs.

“During the pandemic, we relaxed the permitting requirement on the use of tents and café spaces on sidewalks in support of businesses,” said Department of Permitting Services Director Mitra Pedoeem. “Although we will work with businesses after Labor Day, they will need to reach out to the Permitting Services Office if they have not yet secured tent and outdoor café permits to ensure they comply with accessibility requirements.”

Over the winter months, Streetery locations may be suspended if significant winter storm conditions occur.

“Streeteries have undeniably changed how we look at the public right of way,” said MCDOT Director Chris Conklin. “Working with the RSCs, Urban Partnerships and Parks—in the case of Newell Street—we have developed a process where the community determines the capacity of their local Streetery long-term. We are optimistic that these streets will continue to serve the public well.”

For information on MCDOT programs and services visit montgomerycountymd.gov/mcdot, follow @MCDOTNow on Twitter, Facebook and Instagram and subscribe to MCDOT’s “Go Montgomery!” newsletter.

# # #

Release ID: 22-443
Media Contact: Emily DeTitta 240-372-2282
Categories: ABS, Transportation


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=42032

You May Also Like

More From Author