Phân phối Thực phẩm miễn phí tại Apple Ridge Rec Area từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ 30 sáng vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022

Theo tin của The UpCounty Hub Food Distribution & Montgomery County, Maryland Phân phối Thực phẩm miễn phí tại Apple Ridge Rec Area từ 9 giờ sáng cho đến 10…

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại khu chung cư Enclave Apartments từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều thứ Năm Ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại khu chung cư Enclave Apartments từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều thứ Năm Ngày 29 tháng…

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Clifton Park Baptist Church từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022

Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Clifton Park Baptist Church từ 8 giờ 30 sáng vào các ngày thứ Năm trong năm 2022.…

Phân phối Thực phẩm tại trường South Lake Elementary School từ 1 giờ chiều đến 2 giờ 30 chiều thứ Tư, ngày 28 năm 2022

Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm tại trường South Lake Elementary School vào thứ Tư, ngày 28 năm 2022 Phân phối thực phẩm miễn phí tại trường…

Phân phối thực phẩm miễn phí tại trường Germantown Elementary School từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều thứ Ba Ngày 27 tháng 12 năm 2022

Theo tin của quận Montgomery Phân phối thực phẩm miễn phí tại trường Germantown Elementary School từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều thứ Ba Ngày 27 tháng 12…

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại khu chung cư Windsor Court & Towers Apartments từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều thứ Ba Ngày 27 tháng 12 năm 2022

Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại khu chung cư Windsor Court & Towers Apartments từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều thứ Ba…

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Trung tâm Cộng đồng East County Community Center từ 9 giờ sáng thứ Bảy Ngày 24 tháng 12 năm 2022.

Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Trung tâm Cộng đồng East County Community Center từ 9 giờ sáng thứ Bảy Ngày 24 tháng 12 năm…

Phân phối Thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Mother Seton Parish từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ 30 sáng vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022

Theo tin của The UpCounty Hub Food Distribution & Montgomery County, Maryland Phân phối Thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Mother Seton Parish từ 9 giờ sáng cho đến…

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại khu chung cư Spring Parc Apartments từ 1 giờ chiều đến 2 giờ chiều thứ Sáu Ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại khu chung cư Spring Parc Apartments từ 1 giờ chiều đến 2 giờ chiều thứ Sáu Ngày 23 tháng…

Phân phối Thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Zion Baptist từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022

Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Zion Baptist từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào thứ Năm, ngày 22 tháng…