Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Sharp Street United Methodist Church từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022.


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Sharp Street United Methodist Church từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022.

WHAT: Food Distributed on the Third Saturday of Every Month
WHEN: Every third Saturday in 2022 from 10 am – 12 pm
WHERE: 1310 Olney-Sandy Spring Rd, Sandy Spring, MD, 20860

The Food Bank at Sharp Street UMC distributes food items every third Saturday of the month from 10am – 12pm.

Location 1310 Olney-Sandy Spring Road Sandy Spring, MD 20860
Age Adult, Family
Area Bethesda/Chevy Chase, East County, MidCounty, Rockville, Silver Spring, Upcounty
Contact Phone 3017747047
Contact Email sharppraise@verizon.net
Cost Free
Link www.sharpstreetumc.org
You May Also Like

More From Author