Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Hughes United Methodist Church từ 10 giờ 30 sáng cho đến 11 giờ 20 sáng trong các ngày thứ Ba trong năm 2022


Theo tin của Hughes United Methodist Church

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Hughes United Methodist Church từ 10 giờ 30 sáng cho đến 11 giờ 20 sáng trong các ngày thứ Ba trong năm 2022

WEEKLY FAMILY DISTRIBUTION SCHEDULE
Phân phối Thực phẩm miễn phí cho lái xe Drive By tại nhà thờ Hughes United Methodist Church từ 2 giờ chiều vào thứ Ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021.
WHAT: Hughes UMC Mid County Hub Food Distributions
WHEN: TUESDAY, OCTOBER 19, 2021, 12:30 – 2PM
WHERE: Hughes United Methodist Church, 10700 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20902
Age Adult, Seniors, Family
Area MidCounty
Contact Name Ingrid Portillo
Contact Phone 301-678-4969
Contact Email hughesumchub@gmail.com
Cost Free
Link www.hughesumc.org
https://www.hughesumc.org

You May Also Like

More From Author