Phân phối thực phẩm miễn phí tại trường Germantown Elementary School từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều thứ Ba Ngày 27 tháng 12 năm 2022


Theo tin của quận Montgomery


Phân phối thực phẩm miễn phí tại trường Germantown Elementary School từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều thứ Ba Ngày 27 tháng 12 năm 2022


Phân phối thực phẩm miễn phí tại trường Germantown Elementary School
THỨ BA, NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2022, 2 – 3 GIỜ CHIỀU
Cho đến khi hết

Địa chỉ: 19110 Liberty Mil Rd, Germantown, MD 20874
Tuổi tác: Người lớn, người cao niên, gia đình
Khu vực: Upcounty
Giá cả: MIỄN PHÍ
Liên kết: www.montermoerycountymd.gov

WHAT: The UpCounty Hub Food Distribution
WHEN: TUESDAY, DECEMBER 20, 2022 from 2 PM to 3 PM
WHERE: Germantown Elementary School, 19110 Liberty Mil Rd, Germantown, MD 20874

Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Contact Name The UpCounty Hub
Contact Phone 240-912-1077
Contact Email info@theupcountyhub.org
Cost Free
Link www.theupcountyhub.org


>

You May Also Like

More From Author