Phân phối Thực phẩm tại trường South Lake Elementary School từ 1 giờ chiều đến 2 giờ 30 chiều thứ Tư, ngày 28 năm 2022


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm tại trường South Lake Elementary School vào thứ Tư, ngày 28 năm 2022Phân phối thực phẩm miễn phí tại trường South Lake Elementary School
thứ Tư, ngày 28 năm 2022 từ 1 giờ chiều đến 2 giờ 30 chiều
Cho đến khi hết

Địa chỉ: 18201 Contour Rd., Gaithersburg, MD 20877

Tuổi tác: Người lớn, người cao niên, gia đình
Khu vực: Upcounty
Giá cả: MIỄN PHÍ
Liên kết: www.montermoerycountymd.gov

WHAT: The UpCounty Hub Food Distribution
WHEN: WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022 from 1 PM to 2:30 PM
WHERE:18201 Contour Rd., Gaithersburg, MD 20877

While SLES is undergoing construction, we will distribute at Cider Mill Apartments parking lot.

Location South Lake Elementary School
18201 Contour Rd., Gaithersburg, MD 20877
Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Contact Name The UpCounty Hub
Contact Phone 240-912-1077
Contact Email info@theupcountyhub.org
Cost Free
Link www.theupcountyhub.org


You May Also Like

More From Author