Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Clifton Park Baptist Church từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Clifton Park Baptist Church từ 8 giờ 30 sáng vào các ngày thứ Năm trong năm 2022.

WHAT: Silver Spring Food Distribution – Serving households in 20901, 20903, 20910, 20912T

WHEN: THURSDAY, DECEMBER 29, 2022 from 9AM to 12PM

WHERE: Clifton Park Baptist Church, 8818 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20903

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Clifton Park Baptist Church từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào thứ Năm, ngày 21 tháng 10 năm 2022.
Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Silver Spring
Contact Name Randi Drewry
Contact Phone 3014342456
Contact Email outreach.cpbc@gmail.com
https://www.cliftonparkbaptistchurch.org/
https://www.cliftonparkbaptistchurch.org/

You May Also Like

More From Author